Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Motorvognavgifter

 

Veiavgift - Vegavgift - Årsavgift

Årsavgift faktureres for alle avgiftspliktige kjøretøy registrert i motorvognregisteret pr. 1. januar. Registrert eier av kjøretøyet ved årsskiftet er ansvarlig for at avgiften blir betalt det gjeldende året. Ny og tidligere eier vil være solidarisk ansvarlig for årsavgiften det året eierskiftet finner sted. Det betales full avgift ved registrering i løpet av første halvår og halv avgift dersom kjøretøyet først registreres i annet halvår.

 Omregistreringsavgift

Ved skifte av et kjøretøys eier må det betales omregistreringsavgift. Omregistreringsavgiftens størrelse bestemmes av årstallet for første gangs registrering og kjøretøyets vekt..
 
•beregn omregistreringsavgift - din side motor
•omregistreringsavgift - toll- og avgiftsdirektoratet
•omregistreringsavgift 2009 PDF - toll- og avgiftsdirektoratet
 
 
Oppdatert: 09.01.2011 11:26

 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook