Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Selvangivelse

 

Aksjer
 
Fradrag
Gis som fradrag i brutto inntekt for å komme fram til netto inntekt (alminnelig inntekt), eks. betalterenter, reise til og fra arbeide, andre utlegg mm
 
Ligningsattest - Likningsattest
Likningsattest følger med skatteoppgjøret. Attesten viser alminnelig inntekt og formue, fødselsnummer og skatteklasse. Videre viser den ektefelles inntekt, formue og fødselsnummer.
 
Minstefradrag
 
Pendling
 
Realisasjon
Som realisasjon anses, jf. skatteloven § 9-2 (1): overføring av eiendomsretten til et formuesobjekt mot vederlag og opphør av eiendomsrett til et formuesobjekt.
Gevinst ved realisasjon av aksjer (salg) er skattepliktig. På samme måte er tap fradragsberettiget.
  •  realisasjon av bolig - fritidseiendom (salg) - skatteetaten
 
Restskatt
For lite betalt forskuddsskatt.
  
 
Skattefradrag
  • boligsparing for ungdom - skatteetaten
  • fradrag for arbeidsreiser - reiser mellom hjem og fast arbeidssted - skatteetaten
Skatteoppgjør
De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. Tilgodebeløp blir utbetalt kort tid etter. Første termin restskatt skal betales innen 20. august. Andre termin restskatt skal betales innen 24. september. Fristen for å klage på likningen er 10. august.
 
Verdipapirer
De mest alminnelige verdipapirer er: aksjer, grunnfondsbevis, gjeldsbrev, herunder: pantobligasjoner, ihendehaverobligasjoner, og banksertifikater.
 
Oppdatert: 14.02.2011 10:52

 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook