Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Skolemiljø

 

Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Innemiljø
Kommunene har ansvar for godkjenning og tilsyn med skolemiljøet. Den enkelte skole skal ha systematiske kontrollopplegg når det gjelder bl.a. utforming og innredning, luftkvalitet, vedlikehold, belysning og temperatur. Elevene og foreldrene skal være med i dette arbeidet.

Mobbing
Mobbing er et problem for mange barn og unge. De fleste barn blir mobbet på et eller annet tidspunkt i løpet av sin skoletid. Man anslår at mobbing er et problem for hver 4. elev, og at hver 20. elev - dvs. én elev i hver klasse - blir mobbet hver dag i flere år. Mobbing er et stort problem! Ingen foreldre kan være sikre på at barna deres aldri vil mobbe eller bli mobbet.

Utemiljø
Et av kravene til skolenes fysiske utemiljø i Opplæringslovens § 9a er at uteområdene skal være utformet slik at de gir mulighet for lek, aktivitet og hvile. Skolens uteområder skal gi rom for mange ulike aktiviteter og være et trygt og utfordrende sted for lek, læring og opplevelser.  

Oppdatert: 18.02.2019 13:31
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook