Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Styrevervregisteret
Hopp til hovedinnhold

Styrevervregisteret

 

Kommunestyret behandlet i sak 31/08 i møte 27.03.08 sak om tilknytning til Styrevervregistret med slikt vedtak:
 
Stjørdal kommune tilknyttes www.styrevervregisteret.no for registrering av styreverv, økonomiske interesser og lignende for folkevalgte og en avgrenset gruppe ansatte. Reglement for bruk av Styrevervregisteret.no vedtas. Vi gjør oppmerksom på at registrering i styrevervregisteret er en frivillig ordning for den enkelte politiker og ansatte.
 
Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk. Det er frivillig om den enkelte kommune, fylkeskommune eller kommunalt eide selskap vil knytte seg til Styrevervregisteret, og om man vil benytte seg av alle mulighetene registeret gir. Det er videre også frivillig om den enkelte personen i kommunen, fylkeskommunen eller kommunalt eid selskap ønsker å la verv og økonomiske interesser om seg selv bli registrert. Styrevervregisteret vil derfor ikke gi en fult ut dekkende oversikt over alle verv og økonomiske interesser personer i kommunal sektor har.
 
NRK har etablert en nettside de kaller Maktbasen. Denne er en sammenstilling av informasjon fra flere baser som inneholder registre over verv i bedrifter og organisasjoner.  I denne basen finner du opplysninger både om lokalpolitikere og rikspolitikere og det er mulig å søke etter knytninger mot bedrifter og bransjer i hele landet.
 
Les mer i Maktbasen (vi har laget snarvei til lokalt for Stjørdal) via lenke øverst på siden.
Oppdatert: 27.06.2016 08:35
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook