Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Tjenestebeskrivelser - Flyktningtjenesten
Hopp til hovedinnhold

Flyktningtjenesten

Tildeling/hjelp til anskaffelse av bolig.
Hjelp til godkjenning av kompetanse.
Utarbeiding og oppfølging av individuelle kvalifiseringsplaner i samarbeid med skoleverk og NAV.
Tilrettelegging av møteplasser mellom flyktninger og lokalbefolkning i samarbeid med kommunens Enhet kultur og frivillige aktører. 
Samarbeid med skoler, lag og organisasjoner for å motvirke fremmedfrykt og diskriminering.
Hjelp til å ivareta egen kultur og religiøs trosutøvelse.
Bistand i asylsaker, søknad om familie-gjenforening og frivillig tilbakevending.

Målgruppe

Flyktninger, asylsøkere og familie-gjenforente som bosettes etter avtale mellom kommunen og IMDI. Arbeidsinnvandrere med behov for råd og veiledning i ankomstfasen.

Pris

Tjenesten er gratis.
Utgifter til oversettertjenester må dekkes selv av arbeidsinnvandrere og familie-gjenforente med norske statsborgere.

Brosjyrer

Integrerings - og mangfoldsdirektoratet har gitt ut en bok for deg som er ny i Norge.

Her finner du mer informasjon om boka Ny i Norge.

 

Samarbeidspartnere
  • Helsetjenesten for flyktninger
  • Voksenopplæringen
  • NAV Stjørdal nord
  • Frivillighetssentralen
Beslektede tjenester

Flyktningtjenesten arbeider aktivt oppsøkende før og etter bosetting.
Du kan også selv ta kontakt med flyktningkontoret

Klagemulighet

Klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Klagen sendes Flyktningkontoret

Oppdatert: 03/12/2018
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook