Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Tjenestebeskrivelser - Ledsagerbevis for mennesker med funksjonsnedsettelse
Hopp til hovedinnhold

Ledsagerbevis for mennesker med funksjonsnedsettelse

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. 

En ledsager må være over 16 år, og det er eieren av kortet som bestemmer hvem ledsager skal være. Nedre aldersgrense for å søke om ledsagerbevis er 8 år.

Hvor kan kortet benyttes?

Ca 380 kommuner har akseptert ordningen. Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune - og fylkesgrensene. Korteiere har opplyst at de har benyttet kortet i Sverige og Danmark.

Riksdekkende anvendelse

  • Norges idrettsforbunds arrangementer
  • Riksteateret
  • Rikskonsertene
  • NSB / tog
  • Hotellkjeden Norlandia aksperterer gratis ledsager i dobbeltrom med frokost. Men det anbefales å kontakte hotellet på forhånd.

Nord - Trøndelag

  • Alle kommuner deltar
  • Fylkeskommunen i Nord - Trøndelag har inngått avtale med alle busselskapene.
  • I den enkelte kommune varierer det.
  • Alle kommunale institusjoner som har inngangspenger. Eks kino og svømmehall

I Stjørdal kommune forventes det at foreninger, institusjoner og arrangører som mottar økonomisk støtte fra kommunen aksepterer ordningen. I tillegg er det ulike private arrangører som godtar, eller delvis godtar, ordningen.

Målgruppe

Kortet utstedes til personer som trenger ledsagelsefor å kunne delta på offentlige kultur - og fritidsarrangement, og som ikke er i stand til alene å benytte offentlig transportmidler.

Kriterier/vilkår

Aktiv deltakelse er ikke mulig uten ledsager. Behov for bistand må være minst 2 - 3 års varighet.

Pris

Ledsagerbevis er gratis.

Eieren betaler gjeldende pris, men ledsager har fri eller rabattert adgang.

Brosjyrer
Samarbeidspartnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Offentlige og private arrangører av arrangement, transportselskaper og noen hoteller.

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Dukan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om ledsagerbevis. Veiledning, informasjon og veiledning kan du få ved å henvende deg til Forvaltningskontoret VR.

Besøksadresse er

Breidablikkvn 1

7500 Stjørdal

Vedlegg

Passfoto

Søknaden sendes til

Søknaden sendes:
Forvaltningskontoret VR

Postboks 133, 7501 Stjørdal.

Behandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Behandlingstid

Vanligvis er saksbehandlingen ca 1 uke. Den vil være noe lengre dersom det er nødvendig å innhente flere opplysninger, før søknaden kan behandles.

Oppdatert: 08/01/2019
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook