Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Tjenestebeskrivelser - Salg-/uttak av kartdata
Hopp til hovedinnhold

Salg-/uttak av kartdata

Leveranse av digitale kartdata eller plott fra kommunens kartdatabaser. I løpet av 2001 fikk kommunen nye, digitale grunnkart som dekker 472 km²(hele kommunens areal er 923 km²). Nye ortofotokart(koordinatbestemte flyfoto) for store deler av kommunen er utarbeidet i løpet av 2004. Dette har skjedd i regi av Geovekst med Statens kartverk som administrator. I tillegg til kartleggingsprosjekter ajourføres enkelte kartdata løpende ut i fra informasjon som tilegnes i sammenheng med saksbehandling. Dette gjelder f.eks. byggesaker, regulering, prosjekt m.m. Eiendomsforhold oppdateres kontinuerlig ved delingssaker og kartforretninger.

Pris

Se kap. 15 i geovekst-veiledningsdokument Priser for kopiering og plotting, se oppmålingsgebyr pkt. 18. Kopiering/plotting av kart til enkeltsaker vedr. byggemelding og fradeling er gratis.

Brosjyrer

Se oppmålingsavdelingens hjemmeside:

Hva gjør kunden: Kontakter kommunen og oppgir: - område som det ønskes kart over.(koordinater, GNR/BNR, adresse/ e.a.) - innhold (tekn/øk.kart, eiendommer, va-ledn, regulering mv.) - ønsket leveranseformat(sosi/dxf eller ev. papirplott) - adresse for levering og fakturering. Hva gjør kommunen: Tar i mot bestilling, beregner og gir tilbakemelding på pris (geovekstnorm kap.15) og leverer iht. spesifikasjon. Digital leveranse kan skje på e-post, eller med cd i vanlig post. Faktura ettersendes.
Oppdatert: 07/12/2010
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook