Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Tjenestebeskrivelser - SFO - Skolefritidsordning
Hopp til hovedinnhold

SFO - Skolefritidsordning

Har du barn i 1. til 4.-klasse kan du søke om plass for barnet i skolefritidsordningen (SFO).

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Stjørdal kommune har 11 kommunale skolefritidsordninger SFO. Tjenesten er hjemlet i opplæringslovens § 13.7 og tilbys ved alle barneskolene. Skolefritidstilbudet har åpent i 10 måneder pr. år. Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 06.45 - 16.45. Forøvrig skal åpningstiden tilpasses behovet den enkelte skole.
I Stjørdal kommune oppfattes alle søknader om SFO-plass å gjelde i inntil 4 år - fra og med 1. til og med 4. årstrinn. Det er derfor ikke nødvendig å søke for hvert år i denne perioden. Alternativ i skjema om endring i oppholdstid skal bare benyttes ved endringer i løpet av skoleåret. Alle oppsigelser av plass i løpet av 1. - 4. årstrinn må også meldes via skjema.
Beskrivelse av koder i skjema for valg av oppholdstid/oppsigelse i SFO:
SFO0 = Oppsigelse
SFOHALV = 1 – 12 timer
SFOHEL = Over 12 timer

Stjørdal kommune har et eget sommertilbud uavhengig av SFO. "Kimen-sommer" er åpen i skolens sommerferie.  

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Kriterier/vilkår

Det forventes at heimen:

  • deltar aktivt inn mot SFO ordninga følger opp påmeldingsfrister forholder seg til betalingsordningen i SFO - vedtektene
  • gir beskjed skriftlig ved endringer og oppsigelser
  • overholder åpningstiden i SFO
  • Det kan normalt ikke forventes: eget mattilbud ved alle SFO enheter leksehjelp
Pris

Vedtak om satser vedtas i kommunestyret. 

Moderasjon

Det er anledning til å søke moderasjon på økonomisk grunnlag for barn med opphold i skolefritidsordningen.

  • Tidsbegrenset moderasjon eller friplass kan innvilges dersom en familie kommer i en midlertidig krisesituasjon pga. sykdom eller lignende. 
  • Moderasjon grunnet barn med særskilte behov For barn med betydelige funksjonshemninger kan det etter søknad gis moderasjon.

Ved beregning av moderasjon vil også familiens totale hjemmesituasjon og familiens samlede økonomiske situasjon bli vektlagt.

Brosjyrer

Betalingssatsene inneholder også oversikt over den enkelte SFO sitt tilbud om mat til deltakerne.

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

Den enkelte skole kan også være behjelpelig med søknaden. Påmelding mottas og registreres gjennom hele året. Alle som ønsker plass og oppfyller kriterier i forhold til alder, får plass. Den årlige utlysningen om påmelding skjer i april med påmeldingsfrist tidlig i mai. Påmelding kan foregå fortløpende hele året ved den enkelte skole. Benytt elektronisk påmeldingsskjema. 

 Endring , oppsigelse og permisjon

Endring av plass må skje skriftlig med en måneds varsel, og gjelder fra den 01. i påfølgende måned. Oppsigelse må skje skriftlig med en måneds varsel, og gjelder fra 01. i påfølgende måned. Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen. Det gis ikke permisjon med betalingsfritak. Dersom barnet ikke lenger har behov for plassen, må den sies opp etter vanlige regler.

Skolene vil ha skriftlig melding om endringer og oppsigelser av SFO plasser. Endringer og oppsigelser behandles i forhold til vedtatte tidsfrister og vedtekter sist vedtatt 04.02.2010.

Reglement for kommunale skolefritidsordninger ble siste gang vedtatt 27.01.2010

Søknadsfrist

Det er mulig å søke hele året, men ønskes plass fra starten av et skoleår, er søknadsfristen i begynnelsen av mai - se nærmere annonsering

Søknaden sendes til

Søknader om ny plass, endring av oppholdstid eller opphør/utmelding sendes elektronisk vha. søknadsskjemaet til Stjørdal kommune, som varsler den enkelte SFO.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Oppdatert: 24/06/2018
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook