Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Støttefamilie

Vil du støtte familier med særlige behov ved å være besøkshjem for barn eller ungdom?

Støttefamilie

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Hvordan bli støttefamilie i Værnesregionen?
Har dere tid og overskudd for et barn/søsken fra to til ti døgn pr mnd? Barnets behov er å bli inkludert i deres daglige liv og utvide sitt nettverk. Barna trenger vanlige oppleveler i en vanlig familie. Våre forventninger til deg/dere: - at dere har et trygt og forutsigbart hjem - at dere er voksenpersoner som viser omsorg - at dere som voksne har et trygt parforhold - at dere kan være fleksible - at dere kan samarbeide og vise respekt for barnets foreldre - at dere vil samarbeide med barneverntjenesten - at dere har respekt for taushetplikten oppdraget medfører - at dere må vise utvidet politiattest før vi kommer på godkjenningsbesøk til deg/dere Omfang: Fra 2 til 10 døgn pr.mnd Hva får dere? - Godtgjøring og utgiftsdekning etter gjeldende satser - Veiledning fra barneverntjenesten - Delta på støttefamilie-treff sammen med andre med samme oppdrag som deg/dere i kommunen en gang pr.år - Muligheten til å være noe ekstra for et barn som trenger det

Hvordan går du/dere frem? Kontakt oss på tlf 74833500 for å få utlevert/tilsendt søknadsskjema eller gå inn på våre hjemmesider: www.varnesregion.no
For ytterligere informasjon om ordningen kontakt Barneverntjenesten på telefon 74833500.

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier

Kriterier/vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Brosjyrer
Se spesielt barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier og § 6-10 - politiattest
Søknaden sendes til

Værnesregionen barneverntjeneste

 Pb. 133 7500 Stjørdal

Oppdatert: 08/01/2019
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook