Er du misfornøyd med tilbudet i barnehagen?

Er du misfornøyd med tilbudet i barnehagen?

Er du misfornøyd med forhold i barnehagen må du ta det opp med barnehagens ledelse.

Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Dersom det gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Her finner du oversikt over alle barnehagene i Stjørdal.

Dersom du ønsker å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i kommunen. 

Statsforvalteren er siste klageinstans.

Kontakt

Tove Furunes
Leder
E-post
Telefon 990 16 190
Mobil 990 16 190