Driftstilskudd til ordinære barnehager

Driftstilskudd til ordinære barnehager

Kommunen skal gi driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass.

Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager §3

Driftstilskudd til ordinære barnehager
Aldersgruppe Satser for driftstilskudd per plass (100%)
Barn 0-2 år kr 211 823
Barn 3-6 år kr 100 112

 

Se også Utdanningsdirektoratet for kapitalsats og driftstilskudd til private familiebarnehager.