Driftstilskudd til ordinære barnehager

Driftstilskudd til ordinære barnehager

Kommunen skal gi driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass. Regjeringen har gjort justeringer i pensjonssatsen i forhold til opprinnelig. Dette er lagt inn 11. november 2021.

Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Forskrift om tildeling av tilskudd § 3. 

Driftstilskudd til ordinære barnehager med 12 % pensjonssats

Driftstilskudd til ordinære barnehager med 12 % pensjonssats
Aldersgruppe Sats for driftstilskudd per plass (100% plass)
Barn 0-2 år Kr. 240 374
Barn 3-6 år Kr 115 841

 

Driftstilskudd ordinære barnehager med 10 % pensjonssats

Driftstilskudd ordinære barnehager med 10 % pensjonssats
Aldersgruppe Sats for driftstilskudd per plass per plass (100%)
Barn 0- 2 år Kr.235 039
Barn 3 - 6 år Kr. 112 877

Kapital tilskudd per barn:

Byggeår Kroner per heltidsplass
Til og med 2013 9 400 
2014–2016 17 100
2017–2019 18 900
2020–2022 20 900

Med forbehold om at statsbudsjettet blir vedtatt. 

Familiebarnehager:

Arbeidsgiveravgiftsone Sats for heltidsplass for barn fra null år til to år Sats for heltidsplass for barn fra tre år til seks år
Sone I 182 900 139 000

 

Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private familiebarnehager etter følgende tabell:

Sats per heltidsplass for barn fra null år til to år 14 500
Sats per heltidsplass for barn fra tre år til seks år 14 500

 

Se Lovdata for nasjonale satser. 

Lokale retningslinjer for kommunalt tilskudd til private barnehager 2019 (PDF, 347 kB)