Driftstilskudd til ordinære barnehager

Driftstilskudd til ordinære barnehager

Kommunen skal gi driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass.

Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager §3

Driftstilskudd til ordinære barnehager
Aldersgruppe Satser for driftstilskudd per plass (100%)
Barn 0-2 år kr 233 035
Barn 3-6 år kr 111 613

 

Se også Utdanningsdirektoratet for kapitalsats og driftstilskudd til private familiebarnehager.

Lokale retningslinjer for kommunalt tilskudd til private barnehager 2019 (PDF, 347 kB)