Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

Stjørdal har felles samordnet hovedopptak for alle kommunale og private barnehager i kommunen. Det er den enkelte styrer som innstiller etter foreldrenes prioritet. Dersom det ikke er plass i noen av de prioriterte barnehagene, kan det gis plass i annen barnehage.

Du kan søke barnehageplass hele året, men 1. mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra høsten. Om du søker ny plass eller ønsker bytte av barnehage er det samme dato og samme skjema. Du vil få en bekreftelse på e-post når søknaden din er mottatt. 

Ved bytte av barnehage vil systemet automatisk sende en oppsigelse ved at ny plass godkjennes.

Du søker barnehageplass elektronisk i Vigilo og du må registrere en søknad for hvert barn. Velg minst tre barnehager du ønsker å søke til. Før du søker kan det være lurt å lese barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider.

Søk barnehageplass

Du må bruke Chrome eller Edge som nettleser.

Veiledning til foresatte: Hvordan søke barnehageplass i Vigilo

Sletting av søknader

Søknaden gjelder kun det året du har søkt. Det vil si at hvis du søker i 2020, så gjelder søknaden kun for året 2020. Søknaden slettes ved årsskiftet. Har du en barnehageplass fra før som du ønsker å beholde, trenger du ikke å søke på nytt igjen hvert år. Plasseringen avsluttes automatisk 14.august det året barnet starter på skolen.

Vedtekter og reglement for kommunale barnehager
 

Tilbud om plass 

Vi sender ut tilbud om plass til e-postadressen du oppga i søknaden. Klikk på lenken i e-posten for å svare på tilbudet. Husk at du må logge på med MinID eller BankID. 

Frist for å svare er 8 dager. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter. Svarer du ikke  mister du plassen.

Endre eller si opp plass

Du må logge inn via ID-porten i Foresattportalen i Vigilo for å endre eller si opp barnehageplassen. Velg Logg inn.

Veiledning til foresatte: Endring av barnehageplass i Vigilo

Veiledning til foresatte: Oppsigelse av barnehageplass i Vigilo

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes Stjørdal kommune. Vi vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren.Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §13 er tilbudt plass.

Dersom vi ikke gir klager medhold, skal vi sende klagen til klageinstansen.

Ta gjerne kontakt med oppvekstkontoret hvis du har spørsmål.