Oversikt over skolestart 2021

Oversikt over skolestart 2021

Første skoledag er mandag 16. august.

Oversikt over skolestart 2021 - første skoledag er mandag 16. august
Skole Trinn Tidspunkt for oppstart
Forradal oppvekstsenter 1.-7. trinn Kl. 08.15
Hegra barneskole 1.-7. trinn Kl. 08.10
Hegra ungdomsskole 8.-10. trinn Kl. 08.10 ved tidligere Hegra barneskole
Skjelstadmark oppvekstsenter 2.-7. trinn Kl. 08.00. 1. trinn kl. 09.00
Haraldreina skole 2.-7. trinn Kl. 08.25. 1. trinn kl. 09.00
Lånke skole 2.-7. trinn Kl. 08.15. 1. trinn kl. 08.30
Elvran skole 1.-7. trinn Kl. 08.00
Kvislabakken skole 2.-7. trinn Kl. 08.25. 1. trinn kl. 09.00
Skatval skole 2.-7. trinn KL. 08.15. 1. trinn kl. 09.00.
Halsen barneskole 2.-7. trinn Kl. 08.30. 1. trinn kl. 09.00
Halsen ungdomsskole 8.-10. trinn Kl. 08.25
Fosslia skole 2.-7. trinn Kl. 08.30. 1. trinn kl. 08.45
Stokkan ungdomsskole 8.-10. trinn Kl. 08.25
Stjørdal voksenopplæring   Kl. 08.30