Grunnskole for voksne

Grunnskole for voksne

Grunnskoleopplæringen vil gi deg kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å kunne søke videregående opplæring. ​

Grunnskolen er et toårig opplæringstilbud. Ved å fullføre 2 år med grunnskole vil du styrke dine faglige ferdigheter. Du vil også få et vitnemål som gjør at du står sterkere i forhold til opptak til videregående opplæring.

Grunnskolen omfatter fem fag: norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk og naturfag.

Hovedfristen for å søke grunnskole er 1. april hvert år. Ta kontakt med Stjørdal Voksenopplæringssenter for å få søknadsskjema.

Realkompetansevurdering

Voksne som har tilegnet seg realkompetanse gjennom skole, kurs, arbeidserfaring, fritidsaktiviteter eller på andre måter, kan søke om realkompetansevurdering. Søkerens realkompetanse blir vurdert opp mot læreplaner i Kunnskapsløftet. For å få realkompetansebevis må du ha oppnådd minimum karakteren 2 i faget.

Kommunen har ansvar for realkompetansevurdering av voksne i grunnskolen og fylkeskommunen har ansvar for det i videregående opplæring.

Ta kontakt med Stjørdal Voksenopplæringssenter for mer informasjon.

Les mer om nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæringen

Opplæringsloven §4A-1