Kart med arealplaner

Kart med arealplaner

Via kartet finner du kommuneplanens arealdel og alle reguleringsplaner, både de som er under arbeid og de som er vedtatt.

Stjørdal kommune tilbyr to kartløsninger: en enkel og en mer avansert. Den enkle kartløsningen fungerer på nettbrett og mobil. Med denne har man kartet i lomma og direkte tilgang til plandata, byggesaker og eiendomsinformasjon. Den avanserte kartløsningen har flere visninger av data, flere kartlag og muligheter for import, eksport og utskrift.  Det er mulig å søke på eiendommer og planer ut fra adresser, gårds- og bruksnummer, plannavn/nummer eller zoome direkte i kartet.
 

​Enkel kartløsning

Avansert kartløsning

 

Kjøp av kart og eiendomsinformasjon

Situasjonskart og nabolister skal bestilles gjennom nettbutikkene:

 

Andre nyttige kartportaler: