Bonitas

Bonitas

Bonitas er et flerbrukshus hvor kommunen, frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner samarbeider om å skape et sosialt treffsted med meningsfylte aktiviteter.

Gjennom samarbeid håper vi å skape et tilbud for mennesker som ønsker å møte andre.

Dette er Bonitas

Bonitas gir rom for alle som har behov for sosial kontakt, føler seg ensomme eller bare har behov for en kopp kaffe sammen med andre. Vi tilbyr dagens aviser, og internett til de som ønsker å bruke det.

Vi er flere ansatte fra psykisk helse og rus, N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser og Mental Helse Stjørdal.

Bonitas kan tilby deg:

  • et sosialt møtested
  • trygghet og trivsel 
  • et møtested for aktiviteter som fremmer den psykiske og fysiske helsen
  • muligheter til å etablere private nettverk 
  • støtte og oppmuntring i hverdagen

Har du lyst til å delta i Bonitas aktiviteter? 

Du kan følge Bonitas på sosiale medier her (facebook.com)

Se kalenderen for Bonitas 2021 (PDF, 363 kB)

Kontakt

Bonitas
Mobil 950 15 447

Åpningstider

Mandag - torsdag 08:30 - 15:00

Fredag 10:00 - 14:00

Adresse

Skolegata 30, 7500 Stjørdal

Kartpunkt