Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Værnesregionen Barneverntjeneste ble etablert i 2006 og omfatter kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal.

Hovedkontoret ligger i Stjørdal, men barnevernet har kontor i alle fem deltakerkommunene.

Hvordan komme i kontakt med oss?

 • Du når oss også ved å ringe sentralbordet i Stjørdal kommune på telefon: 
  74 83 35 00 mandag - fredag kl 08:00 - 15:00. 
 • Utenfor åpningstid, i helger og på helligdager kan du ringe: 
  Barnevernvakta på telefon: 902 87 037.
 • Har du en bekymringsmelding, ring oss på telefon 951 91 250 eller bruk dette skjemaet:

  Bekymringsmelding - barnevernet
  Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Er du bekymret for et barn eller en ungdom, ta kontakt med oss. 
 • Den beste måten å nå oss på er å sende oss en e-post, men send aldri taushetsbelagt eller sensitiv informasjon med e-post: barneverntjenesten@varnesregionen.no 
  Denne e-posten går til: leder, teamledere og sekretær som kan videreformidle til riktig saksbehandler.
 • For sensitive personopplysninger, brev og dokumenter, benytt tjenesten eDialog som er en sikker kanal for å sende dokumenter til barneverntjenesten. Denne kan brukes av parter i sakene, foreldre, fosterforeldre, advokater og andre som ikke har et system som sender digitalt.
 • Organisasjonsnummer Værnesregionen barneverntjeneste: 995 187 515

 
Hvilken hjelp/bistand kan vi gi?

 • Du kan komme til oss med bekymringer rundt omsorgssituasjonen til barn og ungdom
 • Vi kan vurdere behov for hjelpetiltak og omsorgstiltak
 • Vi kan gi råd og veiledning om barneloven som regulerer forholdet mellom barn og foreldre ved samlivsbrudd
 • Du kan diskutere saker anonymt med oss
 • Vi samarbeider med mange andre hjelpeinstanser
 • Vi er godkjenningsinstans i forhold til adopsjonssøknader

 
Vi har taushetsplikt!

Barneverntjenesten vektlegger taushetsplikten og de som kommer til oss skal vite at alle samtaler er fortrolige.

Hvem er vi?

De ansatte i barneverntjenesten er enten sosionom, barnevernspedagog eller førskolelærer/pedagog av utdanning. I tillegg har de fleste en eller annen form for etter- og/eller videreutdanning innenfor feltet. 

Kontakt

Barnevernet (via sentralbordet i Stjørdal kommune
E-post
Telefon 74 83 35 00

Adresse

Besøksadresse: Stjørdal Rådhus, Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal

Postadresse: Værnesregionen Barneverntjeneste, postboks 133, 7501 Stjørdal

Org.nr. VR barnevern: 995 187 515

Kartpunkt