Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Værnesregionen Barneverntjeneste ble etablert i 2006 og omfatter kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Hovedkontoret ligger i Stjørdal, men barnevernet har kontor i alle fem deltakerkommunene.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Den beste måten å nå oss på er å sende oss en e-post
Da vil du nå både leder, teamledere og sekretærer som kan videreformidle til rette vedkommende.

På telefon når du oss ved å ringe sentralbordet i Stjørdal kommune på tlf. 74 83 35 00 i kommunens åpningstid mandag-fredag kl 08:00 - 15:00. 

Etter åpningstid, i helger og på helligdager kan du ringe: Barnevernvakta på telefon: 902 87 037.

Barnevernvakta
 
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

 
Hvilken hjelp/bistand kan vi gi?

  • Du kan komme til oss med bekymringer rundt omsorgssituasjonen til barn og ungdom
  • Vi kan vurdere behov for hjelpetiltak og omsorgstiltak
  • Vi kan gi råd og veiledning om barneloven som regulerer forholdet mellom barn og foreldre ved samlivsbrudd
  • Du kan diskutere saker anonymt med oss
  • Vi samarbeider med mange andre hjelpeinstanser
  • Vi er godkjenningsinstans i forhold til adopsjonssøknader

 
Vi har taushetsplikt!

Barneverntjenesten vektlegger taushetsplikten og de som kommer til oss skal vite at alle samtaler er fortrolige.
 
Hvem er vi?
De ansatte i barneverntjenesten er enten sosionom, barnevernspedagog eller førskolelærer/pedagog av utdanning. I tillegg har de fleste en eller annen form for etter- og/eller videreutdanning innenfor feltet. 
 

Bekymringsmelding - barnevernet

Adresse

Besøksadresse: Stjørdal Rådhus, Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal

Postadresse: Værnesregionen Barneverntjeneste, postboks 133, 7501 Stjørdal

Kartpunkt