Fritidsgrupper

Fritidsgrupper

Barne- og avlastningstjenesten har ansvaret for gruppene som driftes av opplærte støttekontakter for barn og unge. Fritidsgruppens oppgave vil være å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid.

En fritidsgruppe skal også jobbe for å bygge nettverk og skal kunne gi råd og veiledning i ulike sosiale sammenhenger. Gruppene er i stadig endring etter interesser og behov for deltagerne i de ulike gruppene.

Ta kontakt med Barne- og avlastningsboligen for mer informasjon om gruppene.

Retten til fritidsgruppe gjelder barn av foreldre/foresatte som yter særlig tyngende omsorgsarbeid overfor sitt/sine barn. Dette gjelder barn med funksjonsnedsettelser på grunn fysisk funksjonshemming, utviklingshemming eller barn med psykiske diagnoser som medfører funksjonsforstyrrelser/funksjonsnedsettelser.

Ledsagerbevis

Ved deltagelse i grupper oppfordrer vi til at deltagere har ledsagerbevis.

Les mer om ledsagerbevis

Hva koster tjenestene? 

Tjenestene er gratis, men eventuelle aktiviteter dekkes av omsorgsyteren. 

Slik søker du

Du søker om fritidsgruppe ved å fylle felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester:

Søk om helse- og omsorgstjenester

Trenger du hjelp til å søke, ta kontakt med Velferdsveiledning.

Andre tilbud

Her finner du andre tilbud Barne- og avlastningstjenesten har

Kontakt

Barne- og avlastningstjenesten
Barne- og avlastningsboligen
Telefon 40 43 03 54
Mobil 97 52 23 34

Telefonen er betjent hele døgnet fra mandag klokken 07:00 til søndag klokken 15:00.

Mia Berg Fornes
Fagarbeider
E-post
Telefon 48 95 72 69

Koordinator  og ansvar for fritidsgrupper.