Bosenter, sykehjem og demens

Bosenter, sykehjem og demens

Fosslia omsorgsenter er en institusjon for personer med en demenstilstand hvor det legges vekt på god atmosfære, trivsel og gode opplevelser. 

Skatval sone - Skatval Bosenter og Hjemmetjeneste

Lånke sone - Lånke Bosenter og Hjemmetjeneste

Hegra sone - Hegra Bosenter og Hjemmetjeneste