Kurs

Kurs

Vi arrangerer kurs og gruppetilbud innen fysisk aktivitet, kosthold, læring- og mestringskurs i samarbeid med fagpersoner i kommunene.

BRAMAT-kurs

Vi har nettopp gjennomført et vellykket BRAMAT-kurs med 8 deltakere. Det er satt opp nye kursdatoer for høsten, med oppstart 6. september. Kurset går over 4 kursøkter à 2 timer, og har fokus på endring av levevaner og små grep for å gjøre hverdagen sunnere. Kurset koster kr. 400,-

Frisklivstrening

Torsdag 18. august 2022 starter vi opp med lavterskel frisklivstrening utendørs. Treningen er for de som ønsker å komme i gang med treningen, og vil være en kombinasjon av lette intervaller og styrketrening med egen kroppsvekt. Oppmøte klokken 09.00 utenfor Stjørdal helsehus. Påmelding til Malene: malene.johanne.sletta@stjordal.kommune.no eller telefon 469 10 449.

Åpen sal 

“Kom i gang trening” i Stjørdal helsehus. Hver mandag klokken 10.45-12.00. I tillegg er det styrketrening i sal mandag klokken 18.00-19.15 med Anne Grete Stø (telefon 917 52 883).

LMS-kurs for personer med diabetes type 2

19. oktober arrangerer vi lærings- og mestringskurs for personer med diabetes type 2. Lege, diabetessykepleier, fysioterapeut og ernæringsrådgiver underviser. Kurset går over en dag, fra klokken 09.00-15.00 og koster 200 kroner.
Påmelding til frisklivssentralen@varnesregionen.no  eller mobil 918 71 292.

Alle tilbudene arrangeres i Stjørdal kommune og er tilgjengelig for alle kommunens innbyggere.

Helsesamtale

Helsesamtale gjennomføres med alle som ønsker oppfølging av frisklivssentralen. Samtalen bygger på prinsipp om motiverende intervju. Vi tilbyr veiledning for endring av levevaner: kosthold, fysisk aktivitet, søvn, tobakkavvenning, liv og mestring og fedmeoppfølging.

Kontakt

Lillian Hernes
Sykepleier
E-post
Telefon 918 71 292
Malene Johanne Sletta
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 469 10 449