Lærings- og mestringsskole

Lærings- og mestringsskole

Individuell veiledning og/eller kurs for familie eller gruppe gjennomført av fagpersoner i egen kommune eller interkommunalt. 

Kurs for deg som har kreft, kols, hjerte- karsykdom eller diabetes type 2. 

  • Støtte til å nå egne mål
  • Fysisk helse, kosthold og livskvalitet
  • Læring- og mestring
  • Veien videre

Ta kontakt på telefon: 918 71 292 eller e-post: frisklivssentralen@varnesregionen.no