Psykisk helse

Psykisk helse

Individuell veiledning og/eller kurs og for familie eller gruppe.

Rask psykisk helsehjelp : Personer over 16 år med angstlidelser, depresjon eller søvnproblemer. Ta kontakt på telefon: 476 62 652.    

KID - kurs: Kurs i depresjonsmestring.  
DU - kurs: Mestringskurs for ungdom.

  • Støtte til å nå individuelle mål
  • Fysisk aktivitet og kosthold
  • Læring -og mestring
  • Veien videre

Ta kontakt på telefon: 918 71 292 eller e-post: frisklivssentralen@varnesregionen.no