Psykisk helse

Psykisk helse

Individuell veiledning og/eller kurs og for familie eller gruppe.

Rask psykisk helsehjelp: Personer over 16 år med angstlidelser, depresjon eller søvnproblemer. Ta kontakt på telefon: 476 62 652 tirsdag eller fredag mellom klokken 08:00-10:00.    

Stressmestringskurs: Arrangeres av Rask psykisk helsehjelp.
DU - kurs: Mestringskurs for ungdom. Arrangeres av helsesykepleier ved Stjørdal helsestasjon.
Kontakt Stjørdal helsestasjon på telefon 74 80 44 40.

  • Støtte til å nå individuelle mål
  • Fysisk aktivitet og kosthold
  • Læring -og mestring
  • Veien videre

Ta kontakt på telefon: 918 71 292 eller e-post: frisklivssentralen@varnesregionen.no

Kontakt

Frisklivssentralen i Værnesregionen
E-post
Mobil 918 71 292