Psykisk helse

Psykisk helse

Individuell veiledning og/eller kurs for familie eller gruppe.

Rask psykisk helsehjelp

Personer over 16 år med angstlidelser, depresjon eller søvnproblemer. Ta kontakt på telefon: 476 62 652 tirsdag eller fredag mellom klokken 08.00-10.00.

Stressmestringskurs

Arrangeres av Rask psykisk helsehjelp.

Mestringskurs for ungdom

Mestringskurs for ungdom arrangeres av helsesykepleier ved Stjørdal helsestasjon.
Kontakt Stjørdal helsestasjon på telefon 74 80 44 40.

  • Støtte til å nå individuelle mål
  • Fysisk aktivitet og kosthold
  • Læring -og mestring
  • Veien videre

Kontakt

Frisklivssentralen i Værnesregionen
E-post
Mobil 91 87 12 92