Balansegrupper

Balansegrupper

Hva gjør vi: 

Gruppene ledes av fysioterapeut. Målet er å forebygge fall for eldre. Tilbudet gis to ganger per uke i en periode på 10 uker. Dere vil få trene styrke og balanse, med høy intensitet og med stor utfordring. Øvelsene foregår i sittende, stående og i bevegelse. Ergoterapeut vil ta opp relevante tema som kan ha betydning for egen helse og hverdag. 

Hvem: 

Gruppene er utviklet for hjemmeboende eldre. Du som føler du begynner å bli litt ustø, og ønsker å bedre balansen. Du må kunne gå selvstendig med eller uten ganghjelpemiddel. 

Oppstart: 

Høst og vår med oppstart i september og januar.  

Transport: 

Dersom du av helsemessige grunner ikke kan benytte rutegående transport eller egen bil, vil fysioterapeuten kunne utstede rekvisisjon til taxi for deg. Dette i henhold til Rikstrygdeverkets bestemmelser. Det er egenandel på kroner 135 per vei inntil frikortgrensen er oppnådd. 

Sted: 

Breidablikkvegen 1 (DMS), treningssal 1. etasje.

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med dagens terapeut på telefon 901 58 197.

Kontakt

Fysio- og ergoterapitjenesten
Dagens terapeut
Mobil 901 58 197

Adresse

Breidablikkvegen 1, 7500 Stjørdal 

Kartpunkt