Hverdagsmestring

Hverdagsmestring

Hverdagsmestringsteamet er et tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og sosionom. Teamet jobber i tett samarbeid med forvaltningskontoret om å kartlegge behov for helse- og omsorgstjenester.  

Slik søker du

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.

Søke om helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Forvaltningskontoret i Værnesregionen
Mobil 400 31 166

Telefontid:

  • mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken 10:00 til 11:30 og 12:30 til 14:00
  • onsdag er ikke telefonen betjent
Hverdagsmestringsteamet
Mobil 488 68 703