Følgende poliklinikker er stengt frem til 16.august

 • Gyn/Svangerskap
 • Røntgen
 • Ørelege
 • Audiografene har stengt fra 12.juli til 16.august

Værnesregionen Distriktmedisinsk Senter (VR DMS)

Værnesregionen Distriktmedisinsk Senter (VR DMS)

Kommunene Meråker, Stjørdal og Tydal samarbeider om det distriktsmedisinske senteret.

Værnesregionen Distriktsmedisinsk Senter (VR DMS) har følgende pasienttilbud:

 • Etterbehandlingssenger for sykehus
 • Kommunale øyeblikkelig hjelp senger
 • Korttidssenger
 • Medisinsk dagbehandling (06 - 24)
 • Dialyse
 • Røntgen
 • Gynekologisk poliklinikk
 • Svangerskapskontroll med ultralyd hos jordmor
 • Hørselssentral med ørelege og audiografer
 • Allergivaksinering
 • Lærings- og mestringsskoler innenfor kreft og hjerte- og lungesykdommer
DMS har som mål å være et kompetansesenter for helse i Værnesregionen. Vi har 50 motiverte ansatte fordelt på leger, spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut, farmasøyter og assistenter. Vi tar også i mot sykepleiestudenter i medisinsk praksis og helsefagelever. DMS tar også inn personell på arbeidsutprøving.


Vi skal jobbe for å:

 • Utforme en helhetlig behandlingskjede for mennesker med sammensatte og kroniske sykdommer og funksjons-reduksjon.
 • Skape en faglig god samhandlingsarena med bedre informasjonsflyt og gjensidig kompetanseoverføring mellom primær og spesialisthelsetjenesten.
 • Oppnå en bedre kostnadseffektivitet for spesialisthelsetjenesten, kommunen og samfunnet forøvrig.

Har du lyst å vite mer om hva som foregår på Værnesregionen DMS, følg oss på Facebook.

Kontakt

Værnesregionen DMS
Telefon 74 83 23 60
Ann Sissel Wangberg Helgesen
Leder
E-post
Telefon 74 83 23 60
Mobil 977 74 198

Adresse

Yrkesvegen 2, 7500 Stjørdal

Kartpunkt