Værnesregionen Distriktmedisinsk Senter (DMS)

Værnesregionen Distriktmedisinsk Senter (DMS)

Kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal samarbeider om det distriktsmedisinske senteret.

Værnesregionen Distriktsmedisinsk Senter (DMS) har følgende pasienttilbud

 • Intermediær sengepost 
 • Øyeblikkelig hjelp korttidsplasser
 • Medisinsk dagbehandling (06 - 24)
 • Dialyse
 • Røntgen
 • Gynekologisk poliklinikk
 • Svangerskapskontroll med ultralyd hos jordmor
 • Hørselssentral med ørelege og audiografer
 • Allergivaksinering
 • Nevropsykolog
 • Lærings- og mestringsskoler innenfor kreft og hjerte- og lungesykdommer
DMS har som mål å være et kompetansesenter for helse i Værnesregionen. Vi har 40 motiverte ansatte fordelt på leger, spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut, farmasøyter og assistenter. Vi tar også i mot sykepleiestudenter i medisinsk praksis og helsefagelever. DMS tar også inn personell på arbeidsutprøving.

Vi skal jobbe for å:
 • Utforme en helhetlig behandlingskjede for mennesker med sammensatte og kroniske sykdommer og funksjons-reduksjon.
 • Skape en faglig god samhandlingsarena med bedre informasjonsflyt og gjensidig kompetanseoverføring mellom primær og spesialisthelsetjenesten.
 • Oppnå en bedre kostnadseffektivitet for spesialisthelsetjenesten, kommunen og samfunnet forøvrig.

Har du lyst å vite mer om hva som foregår på Værnesregionen DMS, følg oss på Facebook.

Ring oss på telefon 74 83 23 60

DMS tilbyr polikliniske konsultasjoner innen gynekologi, svangerskapskontroll med ultralyd, røntgen, allergivaksinering, medisinsk dagbehandling, nevropsykolog, samt hørselsentral med ørelege og audiografer. Timer tildeles ved at henvisning sendes fra fastlege til spesialisthelsetjenesten.

Dialyse er en livsnødvendig, nyreerstattende behandling til personer med kronisk nyresvikt der annen behandling ikke er tilstrekkelig.

Ved DMS finnes det fire interkommunale øyeblikkelig hjelpsenger, dette er et tilbud til aktuelle pasienter i Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal. Fastleger, legevaktsleger og sykehjemsleger har innleggelsesrett.