Sengepost

Sengepost

Intermediærsenger 

Disponeres i samarbeid med sykehusene og brukes til pasienter fra hele Værnesregionen som har vært på sykehus til utredning og fått igangsatt behandling. Pasientene kommer til DMS for å få fullført behandlingen.

Korttidsplasser

Benyttes til planlagte korttidsopphold etter vedtak fra forvaltningskontoret i Værnesregionen. Disse sengene er forbeholdt innbyggere i Stjørdal kommune.

Kommunal øyeblikkelig hjelp

Er et heldøgns tilbud for pasienter i Værnesregionen, med avklarte tilstander der det kreves medisinsk behandling og behov for oppfølging og observasjon i en kortere periode.  Se mer under fanen øyeblikkelig hjelp.

Praktiske opplysninger

Dette trenger du hvis du skal være innlagt ved Værnesregionen DMS:

 • Toalettsaker
 • Morgenkåpe/slåbrokk
 • Gode sko
 • Klær for trening
 • Flere klesskift
 • Mobiltelefon kan benyttes, og PC/nettbrett kan kobles til via trådløst nett. 

Vi har dessverre ikke mulighet til å vaske pasienttøy, vask av klær må derfor ordnes privat.

Røyking er ikke tillatt i DMS sine lokaler. Røyking foretas på anvist sted utendørs.

Besøkende er velkommen hele døgnet. Hovedinngangen låses 21.30. Ringeklokke ved hovedinngang må benyttes utenom åpningstider.

Daglige rutiner

Vaktskifte/rapport kl: 07.15  
Frokost fra kl: 08.30
Kaffe/frukt kl: 11.30
Middag kl: 14.00
Vaktskifte/rapport kl: 14.45
Ettermiddagskaffe kl: 16.30
Kveldsmat kl: 1900
Suppe kl: 2100
Vaktskifte/rapport: 21.45

Lege er her på dagtid alle ukedager, også på helg. Visitt gås etter behov.