Hjelpemidler

Hjelpemidler

Har du behov for hjelpemidler? Kommunen kan tilby enkle hjelpemidler til utlån ved kortvarig behov på grunn av sykdom eller skade.

Korttidslageret disponerer og drives av Hjelpemiddellageret og er beregnet for hjelpemidler som kan lånes ut i inntil tre måneder. Hjelpemiddellageret er også mottakssted for hjelpemiddelsentralen i Levanger. 

Hjelpemiddellageret