Renhold i hjemmet

Renhold i hjemmet

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger hjelp til rengjøring og handling.

Eksempler på husrengjøring:

 • vanlig husrengjøring i rom som er i daglig bruk; gang, stue, kjøkken, bad, toalett og soverom
 • støvsuge
 • vaske gulv
 • tørke støv, vindusvask, vask av kjøleskap og/eller komfyr og/eller mikrobølgeovn
 • sengeskift

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Hva kan brukerne forvente av kommunen?

 • At personalet tar hensyn til brukeren, viser respekt og forståelse
 • At taushetsplikten overholdes
 • At det gis beskjed ved endringer på tidspunkt eller annen endring
 • At personalet legitimerer seg
 • At det senest fem dager etter henvendelse blir tatt kontakt for avtale om hjemmebesøk

Hva forventer kommunen av brukeren?

 • At det gis beskjed dersom brukeren ikke er hjemme. Hjelp gis kun når bruker er tilstede
 • At den enkelte tjenesteyter blir møtt med respekt
 • At det respekteres at personalet er underlagt taushetsplikt
 • At det tillates gjennomført tilpasninger for bruk av hjelpemidler i hjemmet
 • At adkomsten fram til bolig / eiendom er framkommelig
 • At det skaffes til veie husnøkler ved behov, slik at hjemmetjenesten kommer seg inn for å yte avtalt bistand
 • At rengjøringsmateriell som langkost, kluter, toalettbørste, rengjøringsmidler, vaskemaskin og støvsuger er på plass og i orden

Søk om tjenester

På  Værnesregionen forvaltningskontors hjemmesider finner du søknadskjema og informasjon om hvordan du søker om helse og omsorgstjenester.

Forvaltningskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilke behov du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende.