Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Stjørdal har siden 2017 hatt tjenesten Trygghetspakke i drift. Trygghetspakken består av ulike teknologier innenfor områdene medikamenthåndtering, digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi. Her finner du mer informasjon:

Trygghetspakken

Velferdsteknologi er virkemidler som kan bidra til å gi brukere økt livskvalitet og egenmestring. Teknologien skal fremme sosial trygghet og bidra til å sikre at den enkelte får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Den skal også bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteyting. Teknologien går fort framover, ta kontakt med kommunen for mer informasjon om hvilke teknologiske hjelpemidler vi kan tilby.

Noen eksempler på teknologi:

  • Automatisk styring av lys, varme, dører, vinduer og vann
  • Bevegelsessensor for å slå på lys
  • Komfyrvakt og brannalarm
  • Automatisk medisindispenser
  • Huskehjelpemidler
  • Trappeassistent
  • Lokaliseringsteknologi (GPS)
  • Kameratilsyn

Smartbo er Stjørdals visningsrom for velferdsteknologi. Her kan innbyggere, pårørende, ansatte og studenter komme etter avtale for å få en omvisning, utprøving og mer informasjon.

 

 

Værnes Respons

I april 2019 åpnet Værnes Respons som er responssenter for tekniske varsler fra helsetjenesten i Værnesregionen. Etter hvert også andre kommuner i Trøndelag.

Værnes Respons

Responssenteret er samlokalisert med regionens legevakt, i tråd med anbefalinger fra helsedirektoratet. Løsningen har integrasjon med elektronisk pasientjournal, og videresender varsler til mobile enheter.

Etableringen av Værnes Respons fører til at regionen er rigget til å digitalisere pleie- og omsorgstjenestene med riktig ressursbruk.

Responssenteret skal ha sitt daglige virke i Helsehuset når det står ferdig i januar 2021. Målet er at helsehuset skal være et laboratorium for utprøving og igangsetting av velferdsteknologi.

 

Søk om helse- og omsorgstjenester

Deltagere til velferdsteknologiprosjekt eWare

Whereby - app

For pårørende som ønsker videokommunikasjon med sine nærmeste kan de benytte nettbrett eller smarttelefon ved å laste ned APPen Whereby. Nettleser kan også brukes ved at pårørende kan registrere seg og lage ID i Whereby.

Brukerveiledning Whereby (PDF, 521 kB)