Betalingssatser omsorg

Betalingssatser omsorg

Fra 1.januar 2021

Betalingssatser - etat omsorg fra 1. januar 2021
Tjeneste Pris per måned
Hjemmetjenester
Inntekt inntil 2G 210
Inntekt 2G - 3G 863
Inntekt 3G - 4G 2 067
Inntekt 4G - 5G 3 369
Inntekt over 5G 4 006
Timepris per time 391
Grunnbeløpet (G) er kr 101 351 per 01.05.2020
Opphold i institusjon Pris per døgn
Korttidsopphold i institusjon 175
Dag-/nattopphold i institusjon uten kost 95 per dag/natt
Langstidsopphold betales etter vederlagsforskrift
Andre priser Pris per måned
Digital trygghetsalarm 245
Robotstøvsuger 195
Middag per porsjon 99
Frokost/kveldsmat per porsjon 60
Kostabonnement per måned (alle måltider og drikke) 4 320
Bosenter, husholdningsprodukter 401
Transport til/fra dagtilbud per tur 33
Leie av lokale/møterom per møte 306