TT-kort (drosjekort)

TT-kort (drosjekort)

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til deg som har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler på grunn av funksjonshemming.

Transporttilbudet gjelder deg som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at du skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap. Spørsmål og søknader skal behandles av kommunen.
 

På nettsiden til Trøndelag fylkeskommune finner du:

Søknadsskjema og legeattest skal du sende til din bostedskommune. For Stjørdal er det:

Forvaltningskontoret i Værnesregionen
Stjørdal kommune
Postboks 133
7501 Stjørdal

Har du spørsmål om TT-kort, ta kontakt med Forvaltningskontoret.

Kontaktinformasjon Forvaltningskontoret

 

For mer informasjon, gå til siden om TT-kort (trondelagfylke.no)