Reiseregler

Reiseregler

Alle som reiser til Norge plikter å sette seg inn i og følge reglene for innreise. Brudd på reglene kan føre til straff. 

Råd og regler for reiser til og fra utlandet (helsenorge.no)

UDI har en egen innreisetelefon som kan svare på hvem som har adgang til Norge, om du ikke finner svar på dette selv. Innreiselinjen er åpen mandag til fredag kl. 08.00–15.00 på telefonnummer 21 49 32 84. 

Test i forbindelse med grensepasseringer