Pressekonferanse 1. juni 2021: Oppsummering

Pressekonferanse 1. juni 2021: Oppsummering

Oppsummering av tiltak, dagens pressekonferanse Covid-19 Stjørdal

Smittesituasjonen i Stjørdal i dag er slik at vi lokalt mener vi er i ferd med å gjeninnhente og ringe rundt de utbruddene vi har opplevd den senere tiden. Men situasjonen er fortsatt uoversiktlig, særdeles i Trondheim.

Av denne grunn iverksetter vi følgende tiltak for perioden fram til og med 10.juni:

  • Begrens antallet nærkontakter betydelig.
  • Ikke-profesjonelle kultur- idretts- og sosiale arrangement innendørs og for den voksne del av befolkningen (20+) bes unngått. Dette gjelder lag- og foreningsmøter, kor- og korpsøvinger, partimøter og treninger innendørs for voksne. Med ikke-profesjonell mener vi de som ikke driver næringsvirksomhet.
  • Sosial omgang og festligheter i den forestående helgen bør begrenses til det som klart holder seg innenfor smittekravene.
  • Alle reiser til- eller besøk fra Trondheim som ikke er strengt nødvendig må unngås. Bruk hjemmekontor dersom jobben tillater dette. Vi ber restauranter, kulturaktører, butikker og treningssenter om at tiltak iverksettes for å søke ikke å motta gjester, kunder eller besøkende fra Trondheim på det nåværende tidspunkt. Tilsvarende med cup, stevner og arrangement i det organiserte idretts- og kulturlivet som etter torsdag ellers kan gjenoppta sin virksomhet.
  • Forskrift om allmenn munnbindpåbud forlenges ut nevnte periode. Det samme med de vedtektsfestede antallsbegrensninger som i ulike sammenhenger framgikk av de nasjonale tiltak gjeldende fram til og med 27.mai, og som senere ble forlenget til og med 03.juni for Stjørdals vedkommende. Dette inkluderer et skjenkeforbud fra kl. 22.00 og med krav om tilhørende middagsservering.

 

Når det gjelder kommunens arbeid for øvrig vil to forhold presiseres:

 

  1. Vi har hatt og vi vil ha som høyeste prioritet til enhver tid å ha nok kapasitet på så vel smittesporing som vaksinering. Vårt smittesporingsteam er en svært sentral bidragsyter til å slå ned utbrudd, og tidlig og tilstrekkelig omfattende karantinering av personer vil om vi nå også lykkes med å håndtere den lokale smittesituasjonen ha vært avgjørende i dette arbeidet.
  2. På samme måte skal vi i Stjørdal til enhver tid sikre beredskap slik at vi er i stand til å sette de vaksinedoser som vi til enhver tid mottar.

Hilsen

Ivar Vigdenes

Ordfører

Ordfører Ivar Vigdenes - Klikk for stort bilde