Pressekonferanse 17. februar

Pressekonferanse 17. februar

Her kan du lese innlegget til ordfører Ivar Vigdenes

Velkommen til pressekonferanse om koronasituasjonen med Stjørdal kommune.

På dagens pressekonferanse har jeg som vanlig med meg kommunedirektør Tor Jakob Reitan, samt kommuneoverlege Leif Vonen. Jeg er videre svært glad for at vi også har med oss Terje Granum, som er prosjektleder og ansvarlig for utvikling av Smittestopp-appen ved FHI.

Pressekonferansen blir streamet i flere kanaler og vil være tilgjengelig i ettertid. Tegnspråktolk er med. Mitt innlegg vil også bli distribuert i fulltekst og hovedinnholdet publisert i pressemelding og på sosiale medier.

Vi vil være tilgjengelig for spørsmål i etterkant av våre innledninger.

La meg innledningsvis også få beklage at forrige pressekonferanse var heftet med noen tekniske utfordringer og som reduserte kvaliteten. Grunnen til at vi har valgt pressekonferanser som en hovedstrategi i tillegg til pressemeldinger, målrettede kampanjer mot enkeltgrupper, redaksjonelle oppslag og informasjon på sosiale medier er fordi vi har erfart at det er mange som følger pressekonferansene våre. Og et sentralt mål for oss i pandemihåndteringen er å nå ut til så mange som mulig med så mye som mulig av informasjon. Takk derfor til alle som bidrar til å spre informasjon også videre.

Kjære alle sammen,

Dagene blir lengre, og antallet vaksinerte vokser for hver uke. Ikke like raskt som vi skulle ønske, men jeg kan forsikre om at alle vaksinedoser som Stjørdal mottar blir satt samme uke, og at vi har god kapasitet til å sette også flere doser om vi skulle motta dette på ukentlig basis fra nasjonale myndigheter. Alle blir videre kontaktet, og ingen skal bli oversett i dette.

I mellomtiden må vi håndtere den situasjonen vi til enhver tid står i når det kommer til utbredelsen av viruset, enten dette skulle være det vanlige eller muterte varianter. Vi prøver etter beste evne å ha så målrettede tiltak som mulig.

I forrige uke var situasjonen preget av på den ene siden svært lavt smittetrykk lokalt, men usikkerhet rundt utbredelsen av mutert virus i Trondheim. I dag virker også sistnevnte under noe mer kontroll, selv om det fortsatt vil eksistere noe usikkerhet her.

Dette er da også bakgrunnen for de tiltak og anmodninger vi i dag har valgt å lande på, som innebærer lettelser, og som i stor grad vil gjøre at vi lener oss på de nasjonale tiltakene i tiden fremover. Jeg vil allikevel presisere at situasjonen kan endre seg fort, og at vi da naturlig nok er beredt til å endre igjen. Dette er vi etter hvert blitt vant til å leve med.

Vi innfører følgende tiltak fra torsdag 18. februar til og med onsdag 3. mars

Vi anmoder alle våre innbyggere:

 • å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med påvist utbrudd av muterte virusvarianter som f.eks Trondheim
 • på generelt grunnlag å begrense unødige reiser som medfører nærkontakt med andre på tvers av kommunegrensene i Trondheimsregionen
 • bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art
 • å være tilbakeholdne med private besøk
 •  
 • når det gjelder idrett- og fritidsaktiviteter går vi tilbake til gjeldende nasjonale bestemmelser
 • treningssentre åpnes igjen for vanlig drift men vi viser til bransjestandard og nasjonale bestemmelser for avstander osv
 • vi går fra påbud til anmodning om å benytte munnbind i kollektivtrafikk, drosje, butikker, kjøpesenter, frisør, hudpleie, spisesteder og offentlig rom for øvrig. Gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • når det gjelder skjenking går vi over til nasjonale bestemmelser
 • vi går fra påbud til anmodning om at alle serverings- og skjenkesteder registrerer alle enkeltkunder ved ankomst
 • butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes
 • skoler, barnehager og institusjoner/bosenter fortsetter på gult nivå
 • til slutt oppfordrer sterkt til at alle laster ned smittestopp-appen (helsenorge.no)

Vi foreslår for formannskapet innført påbud ved forskrift slik gjeldende til og med 24. mars 2021:

Reisende som ankommer Trondheim lufthavn skal benytte munnbind fra de går av flyet til de forlater området til Avinor. Dette omfatter ankomstarealer, bagasjeutlevering ol. Reisende med flybussen fra Trondheim lufthavn skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Kjære alle sammen,

Smittesituasjonen slik den foreligger nå er god. Men som vi erfarte tidligere i uka kan situasjoner oppstå som fort har potensial til å endre dette. Da var en person smittet av det sør-afrikanske mutantviruset på besøk i flere butikker i Stjørdal.

Vi er derfor fortsatt avhengig av at folk opprettholder et høyt aktsomhetsnivå, avstand og begrenser antallet møtepunkter. Og om smittesituasjonen er slik at den ikke gir grunnlag for et så inngripende tiltak som et forskriftspåbud om munnbind tilsier, så understreker jeg at dette imidlertid ikke er det samme som at vi ikke fortsatt anbefaler at folk bruker det i situasjoner hvor det kan være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand.

På samme måte er vi også tydelig i anbefalingen om å laste ned smittestopp-appen. Den er særlig relevant i de tilfeller hvor man kan ha vært i nærheten av tilfeldig forbipasserende, og det er også grunnen til at FHI er med oss i dag for å redegjøre enda litt grundigere for denne. Vi ønsker nå helt klar, og ber om at alle Stjørdalinger laster ned denne appen.

Jeg gir med det ordet videre til kommunedirektør Tor Jakob Reitan.