Pressekonferanse 2. september 2021

Pressekonferanse 2. september 2021

Her kan du lese innlegget til kommunedirektør Tor Jakob Reitan og kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen.

Innlegget til kommunedirektør Tor Jakob Reitan

Hei alle sammen!

Som alle vet har vi økt smittetrykk hos oss også nå, og vi har særlig barnehager, skoler – barna våre – i fokus nå, og pga av denne situasjonen har vi derfor hatt et møte i Kriseledelsen i Stjørdal kommune. Der har vi diskutert situasjonen grundig. De fleste kjenner til situasjonen så jeg skal gå rett på sak:

Målet er fortsatt å slå ned utbruddet men situasjonen er ikke slik lengre at sterkt inngripende tiltak kan forsvares. Ekspertene er tydelige på at risikoen for alvorlig sykdom er vesentlig redusert fordi nå er mange vaksinert. Derfor er covid19 nå ikke lenger en like stor trussel som tidligere, dette vil Leif Edvard komme mere innpå senere også.

Jeg skal først redegjøre for noen punkter vi mener det nå er svært viktig å legge seg på minne. Så vil kommuneoverlege Leif Edvard Vonen begrunne og forklare noen elementer bak noen av punktene.

De budskap vi ønsker å komme med kan oppsummeres i 5 punkter:

For det første: Vi har i dag startet planlegging av vaksinering barn i alderen 12 til 15 år. Stjørdal kommune vil gjøre alt vi kan for å komme i gang med å vaksinere de fra årskull 2006, 2007 og 2008. Så lenge vi får nok doser og for øvrig får planlagt logistikken, vil vi straks begynne å vaksinere denne gruppen.

Vi er i god driv på å sette sprøyte nr 2 for voksne, og i uke 37 starter vi med å vaksinere 16-17 åringene på Aglo og Ole Vig vidg skoler – forresten, 16 og 17 åringene fortjener ros for svært god oppslutning så takk te dokk ungdommen – så vil vi etter disse eller parallelt med disse starte vaksinering av 12 til 15 åringene.

Her må vi komme tilbake med informasjon gjennom bl a skolenes helsesykepleiere - samtykke erklæring må innhentes osv. Men Leif Edvard vil si noe mere om vaksinering av barn etterpå.

For det andre: Det er viktig for oss å si noe om at stor andel vaksinerte nå medfører lav risiko for alvorlig sykdom i befolkningen, og at barn som er smittet generelt har et snilt sykdomsbilde.

For det tredje: Vi setter Halsen Barneskole på tiltak innenfor gult nivå nå, og vurderer fortløpende om flere skoler må settes på samme nivå.

For det fjerde: Alle arrangement og fritidsaktiviteter må avholdes etter et ekstra fokus på, og en ekstra kvalitetssikring av, smittevernrutinene. Her ber vi ansvarlige arrangører, vi får jo Hell Blues og flere flotte arrangementer i helga, om å ta en ekstra runde internt og ta ev kontakt om de er i tvil.

Men vi ønsker ikke å legge inn ekstra begrensninger, vi vet f eks at Stj Blink fotball etter dialog med dem i vår, har drillet inn gode rutiner som er et eksempel til etterfølgelse. Dersom vi i løpet av sommeren har «slakket» på f eks meterskravet mellom voksne, må vi alle bare innse at «nå er vi der igjen».

Vi anbefaler heller ikke hjemmekontor som en regel, men vi presiserer viktigheten av å holde avstandskravet på 1m som fortsatt gjeldende.

For det femte: Dette gjelder den interne organiseringen;  vi fortsetter testing og smittesporing og ombeordrer nå personell fra andre enheter i kommunen for å sikre kapasitet. Dette gjelder fra allerede i kveld.

Så gir jeg ordet til Leif.

Helt til slutt - Det er god kapasitet for å ombooke 2.dosen sin i neste uke, vi gjentar helgens oppfordring: Fremskynd timen din så blir du godt rustet litt tidligere mot sykdommen!

Som nevnt - vi starter vaksinering av 16+17 åringer i uke 37 på Ole Vig og Aglo vgs og det kan tilføyes at det er mulig for denne aldersgruppen, som ikke går på vgs, å få vaksinen ved Helsehuset.

Takk for oppmerksomheten og takk for at vi kan stå sammen om å ta denne siste etappen før pandemien forhåpentligvis snart er over.

Innlegget til kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen

Vaksineringen i kommunen fikk mer og mer fart de siste ukene. Derfor er vi der at de aller fleste voksne er vaksinert med minst en dose, og de aller fleste får i disse dager sin andre dose. De som ikke har fått, er velkommen til å booke seg time, bare man sørger for 4 uker mellom dosene. Dermed er befolkningen som sådan stadig bedre beskyttet mot alvorlig sykdom og død av Covid 19. Men vi er ikke ferdig ennå!

Nå når ungdom 13-19 har overtatt den største rollen i å bære viruset videre, er vaksinasjon av dem blitt enda mer fokusert. Derfor kan vi være glad for at ungdom i Stjørdal har vist svært god påmelding til vaksinering. 

Vaksinasjonen demper både helserisiko for den enkelte og for befolkningen. Vaksinering av barn og ungdom er helt nytt i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Behovet for vaksine til dem har vært grundig vurdert nasjonalt og internasjonalt, fordi barn og ungdom generelt blir lite syke av viruset. Erfaring fra andre land og analyser av epidemien her i Norge, viser at vaksinen gjør at de sjeldne behov for sykehusinnleggelse blant ungdom forekommer enda sjeldnere, og vaksine til dem også beskytter befolkningen for øvrig mot smittepress. Vi holder på og planlegger for skolevaksinering i videregående og fra i dag også i ungdomsskolen.

Vaksinasjonen er ikke en garanti – vi har sett smitte til og fra både beskyttede og fullvaksinerte stjørdalinger. Så det er ikke en rustning du har fått, vaksinen bare demper smittemuligheten relativt. Trygghet i samfunnet forutsetter at alle lever med en forsiktighet fortsatt; Både uvaksinerte, beskyttede og fullvaksinerte har samme regler ute i samfunnet. Også ved arrangementer der koronapass kreves ved inngangen, er det anbefalt fortsatt å holde avstand til andre, 1 meter er anbefalt, evt. ta gjerne på munnbindet og følg råd og regler som arrangøren formidler.

Arrangører, arbeidplasser, lag og foreninger og privatpersoner – Gjennomgå smittevernrutinene når folk samles, tenk på at alle fortsatt er potensielt smitteførende. Alle må legge opp aktivitet og funksjon rundt Hold-reglene.

-  Hold-reglene er viktig hver dag:  HOLD 1 meter avstand, HOLD hendene rene, HOLD deg hjemme hvis du er syk

Særlig aktuelt i disse dager er konfirmasjoner. Mange familier planlegger større selskap, og samler slekt fra hele landet i ett rom. Der vil en stor del av deltakerne være uvaksinert ungdom, og med dagens antall smittede i denne gruppen i Stjørdal, er dette viktig å tenke over. Hvis ungdom er fritatt karantene ved at testing gjøres, er de egentlig i en smitterisiko som nærkontakt. Familier der dette er aktuelt, har en ekstra stor risiko for smitte under konfirmasjonsfeiring. Jeg inviterer kirken til dialog om dette.

Befolkningens risiko for at Covid 19 skal ta liv og ødelegge helse er blitt atskillig mindre nå enn i mai.  Det betyr at de store inngripende tiltakene nå er blitt mindre legitimt etter Smittevernloven. – Trusselen mot folkehelsen er mye mindre, og derfor er jeg ikke veldig bekymret for situasjonen vi har med mange smittetilfeller daglig. Målet er å strupe dette utbruddet ned ved å isolere de smittede fortest mulig, når vi finner dem på test.

Noen skoler har fått smitte påvist blant elever, men det er hovedsakelig smitte som har foregått i hjemmene. Søsken i ulike klasser har ført til at mange klasser berøres samtidig. VI gjør mye testing av elever for å holde skolene åpne nå, særlig ved Halsen skole, Stokkan Ungdomsskole, Aglo og Ole Vig videregående skoler og Voksenopplæringen. Og Sandskogan barnehage.

Vi har innført en egen vri på Gul beredskap på Halsen Skole – vi modifiserer dette til å særlig begrense kontakt mellom barn inne i klasserom, og de voksne får jobbe innenfor bare ett trinn. Størrelsen på gruppen i et rom reduseres, slik at eventuell smitte kan gå tregere, og etter noen testrunder ikke lenger skal skje. Da rekker vi å teste og isolere ut de som nettopp er smittet. Tempoet på testing er økt kolossalt, og vi involverer ungdom og personell i skolen for å få tatt tester av berørte klasser framover. På Halsen skole er så mange klasser berørt, at vi i dag ber om test av alle elever. PDe vi ikke rekker å teste etter oppsatt program for dagen, vil få tilbud om å hente test for å utføre hjemme i dag.