Pressekonferanse 27. september 2021 - innlegg

Pressekonferanse 27. september 2021 - innlegg

Her kan du lese innleggene til ordfører Ivar Vigdenes og kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen i pressekonferansen.

Ivar Vigdenes, ordfører

Velkommen til pressekonferanse om koronasituasjonen med Stjørdal kommune.

Pressekonferansen blir streamet i flere kanaler og vil være tilgjengelig i ettertid. Tegnspråktolk er med.

Mitt innlegg vil også bli distribuert i fulltekst og hovedinnholdet publisert i pressemelding og på sosiale medier.

Vi vil være tilgjengelig for spørsmål fra pressen i etterkant av våre innledninger.

Kjære alle sammen,

Den 11.mars i fjor innledet for Stjørdalingene starten på den mest spesielle perioden på generasjoner. Da ble det avholdt et ekstraordinært formannskapsmøte, og hvor anbefalingen fra kommunedirektør og kommuneoverlege var at vi med virkning allerede dagen etter stengte alle barnehager og skoler i kommunen.

Siden tidlig det året hadde også vi lokalt fulgt pandemien på avstand. Men når den kom raskere enn forventet var det fortsatt mye vi ikke visste. Vi måtte ta høyde i våre beslutninger for et usikkerhetsspenn i skadeomfang og konsekvens vi ikke hadde opplevd tidligere.

Siden har det gått slag i slag.

På fredag varslet regjeringen gjenåpning av Norge. Lokalt hadde vi kanskje forventet varsling av en dato noe lengre fram, kombinert med en siste oppfordring om at de av oss som har fått mulighet, men enda ikke har tatt vaksinen, nå tok denne. At en sluttstrek imidlertid snarlig skulle settes har vi forberedt oss på- og planlagt for- over lengre tid.

Den sluttstreken er nå satt.

Når vi nå skal gjøre opp status forteller den oss at vi er kjent med at 607 Stjørdalinger har gjennomgått Covid-19 siden pandemien startet, og hvor vi også har fulgt opp noen flere som har vært på besøk i kommunen. Vi vet at ca. 10 personer har vært innlagt på sykehus og at vi ikke vet om alle – slik at vi antar at det er ett sted mellom 10 personer og 20 personer fra Stjørdal som har vært innlagt på sykehus pga. Covid-19 totalt sett. Vi kjenner ikke til at noen fra Stjørdal er død av Covid-19 som følge av denne pandemien.

Det vi vet er at tallene her hadde sett helt annerledes ut uten tiltak, og uten den samlede innsats lagt ned fra kommunens innbyggere og næringsliv.

Nå er tiden inne for å gå videre. Vi vet at det i seg selv kan være vanskelig nok for noen etter å ha levd 1 ½ år tilvennet tiltak, begrensninger og pålegg. Vi vil sannsynligvis måtte leve med korona som en vanlig, smittsom og allmennfarlig sykdom i all framtid. Med det antallet vaksinerte vi nå har oppnådd er imidlertid konsekvensene av begrensninger, for samfunnet totalt sett, større enn helsegevinsten for de som fortsatt løper en risiko.

Nå er det på tide å ta hverdagen tilbake.

For Stjørdal kommunes vedkommende betyr dette flere ting. Koronatelefonen stenges ved utgangen av denne arbeidsuken. Smittesporing vil begrenses til å hjelpe de som i fortsettelsen vil bli smittet med å avklare hvem de skal varsle selv. Vi avslutter også rapporteringen på smittetilfeller til media og på vår hjemmeside. Dette er fra i dag av å betrakte som en vanlig sykdom som må håndteres innenfor rammene av det ordinære apparatet vårt.

Og hva gjelder lokale tiltak og pressekonferanser av denne typen: det vil ikke bli noen flere, med mindre noe helt spesielt skulle inntreffe av typen nye virusmutasjoner eller lignende.

Vaksineringsarbeidet vil imidlertid fortsette. Vaksinetelefonen vil bli opprettholdt. Og med utgangspunkt i helsehuset vil vaksinetilbudet fortsatt bestå på ubestemt tid ennå.

Vår siste oppfordring går derfor også til de få som ennå ikke har takket ja til vaksine: fra i dag av bæres den individuelle risikoen med dette alene. Vi vil imidlertid fortsatt strekke oss langt for å vaksinere de som kan og vil la seg vaksinere.

Så er det avslutningsvis en glede for meg å annonsere at vi over noe tid har arbeidet med forberedelsene til en skikkelig lokal markering av gjenåpningen av vårt lokalsamfunn. Dette er det tatt initiativ, sammen med SMN1 og næringsforening at skal skje i tidsrommet den 25-28.november som en folkefest for hele kommunens befolkning. Dette vil vi også si noe mer om i denne pressekonferansen.

Jeg avslutter der jeg begynte: Den 11.mars i fjor innledet for Stjørdalingene starten på den mest spesielle perioden på generasjoner. I dag markeres slutten.

Takk for meg

 

Leif Edvard Muruvik Vonen, kommuneoverlege

Takk for en kjempeinnsats alle sammen!

Vi har stått imot en svært smittsom og farlig sykdom, som kunne tatt mange liv. Kjennetegnet på en pandemi er at vi får en stor sykdomsbølge som gir stort tap av liv og helse, og at den rammer personer i viktige samfunnsfunksjoner. Det er en svært farlig kombinasjon, som kan gi uante ringvirkninger. En stor trussel mot folkehelsen og økonomien i samfunnet.

Forberedelser for å stå imot startet vi med i januar 2020. Men det ble mer teori enn praksis mens vi fulgte med hva som skjedde i Italia, og begynte å få smittespredning i Norge.

For å kontrollere sykdomsbølgen og berge folkehelsen, måtte vi stenge samfunnet helt ned ved en kontrollert manøver – 11. mars 2020. Siden da har vi stått i en utholdenhetsprøve og et kappløp om når vi kunne få ta opp igjen aktivitetene som vi er både avhengig av og glad i.

Jeg har fått et utall av henvendelser direkte på mail og telefon, og inn til de teamene som vi har etablert for å drive smittesporing, testing og kontroll. «Har vi lov til ….. Hvor mange kan vi være samlet ……. Kan vi unngå karantene hvis ……. Hvor streng skal kontrollen på sykehjem være …… Jeg vil bare ikke gjøre noe galt …..». Ikke alltid like enkelt å følge med alle reglene som har endret seg svært ofte. Her har både jeg og de andre smittevernlegene svart ut så godt vi har kunnet, og vi har hatt svært god hjelp fra kommunens juridiske rådgiver Preben Dahle. Nå har gjenåpningen gjort disse spørsmålene unødvendig.

Vi så tydelig at Nedstengning virket! Alle ble kjent med R-tallet. Vi fikk i fellesskap stoppet det som kunne blitt store smittebølger med tap av liv og helse! Nå er det likevel alltid slik at alt som virker har en bivirkning. Nedstengning ga store økonomiske, men også sosiale og mentale ettervirkninger. For innbyggere i alle aldre. Det må vi stå sammen om å bøte på framover - ryddedugnaden.

Vi står fortsatt i en pandemi, og det vil merkes hovedsakelig for de uvaksinerte. Smitteveiene har blitt bremset og innsnevret kraftig gjennom vaksinen. I starten ble omkring 1/15 syke innlagt på sykehus. Nå skjer det kanskje for 1/1-200. Og de som blir syke nå, vil stort sett få lett sykdom - da er ikke folkehelsetrusselen så stor som den var. Det er frisk ungdom og barn som stort sett har blitt smittet i det siste, og en del voksne innad i familien deres som var vaksinert. Dermed er det ikke så avgjørende for den totale folkehelsen å unngå smitte helt, vi må bare holde tilbake for å unngå det store smittetrykket som statistisk fører med seg alvorlige tilfeller.
Tiltakene er nå forenklet:

  • Den som er smittet må isolere seg unna andre, det er det viktigste
  • Testing av nærkontakter og av de som er forkjølet vil avsløre eventuell spredning raskt. Ingen karanteneplikt, men husstanden anbefales frivillig karantene eller testregime.
  • I tillegg vil vi fortette med innreisekontroll så lenge nasjonale myndigheter mener det trengs.
  • Og vi vaksinerer fortsatt så mange som mulig.

De som kan bli alvorlig syke, er og blir tilbudt en tredje vaksinedose, i håp om at de fortsatt skal være godt beskyttet. De uvaksinerte blant oss er ikke mange, men de tar med seg en ekstra risiko – i og med at viruset vil være i omløp for alltid, må uvaksinerte regne med å bli smittet før eller senere. Det er ikke for sent å beskytte seg ennå. Vi vaksinerer deg gjerne, bare meld deg på via Vaksinetelefonen eller se på hjemmesiden og finn lenken til Helsenorge.

For oss alle er det normale livet nå åpent for trivsel og våre gjøremål. Med litt ekstra håndhygiene og med økt oppmerksomhet på mulige symptomer på Covid 19, så er hjulene endelig i gang igjen!