Pressekonferanse 28. desember 2020

Pressekonferanse 28. desember 2020

Her kan du lese innlegget til ordfører Ivar Vigdenes.

Velkommen til pressekonferanse med Stjørdal kommune

På dagens pressekonferanse vil vi opplyse om utviklingen i smittesituasjonen lokalt, samt tiltak og forsterkede anbefalinger som et resultat av denne. Jeg har med meg kommunedirektør Tor Jakob Reitan og kommuneoverlege Leif Vonen. Pressekonferansen blir streamet i flere kanaler og vil være tilgjengelig i ettertid. Vi har i dag dessverre ikke fått med oss tegnspråktolk. Mitt innlegg vil derimot bli distribuert i fulltekst og hovedinnholdet publisert i både pressemelding og i sms til innbyggerne senere i dag.

Kjære Stjørdalinger,

Vi har dessverre sett en fryktet utvikling i smittetallene den senere tid, også lokalt, og med en topp i antall bekreftede smittede på én dag i går med 10 personer. Så langt i dag er det også meldt om ytterligere 9 nye smittede, og mange er satt i karantene. Kommuneoverlege Leif Vonen vil gjøre nærmere rede for hva som ligger bak smitteutviklingen og derav også de vurderinger som gjort mht. tiltak og forsterkede anbefalinger i lys av denne.

La meg derfor raskt gå til konklusjonen.  I dag varsler vi tre tiltak og anbefalinger:

For det første: I dag ber vi om at resten av jula avlyses.

Det vil si konkret: at Stjørdalingene fra nå av og fram til og med 3.januar avstår fra kontakt mellom ulike husstander, og avstår fra deltagelse i alle former for arrangement som samler mer enn egen husstand både i- og utenfor egen kommune.

For det andre: Kommuneoverlegen har videre forfattet vedtak om stans i planlagte arrangement ut julehøytiden. Kommuneoverlegen vil komme nærmere inn på innholdet i dette vedtaket.

Jeg håper at folk nå har fått anledning til under så trygge rammer som mulig å ha møtt de viktigst prioriterte av sine nære. I dag er vi dessverre nødt til å komme med både anmodning og tiltak for å begrense kontakt mellom ulike husstander. Det er helhetsbildet av smitteutviklingen som tilsier dette.

Resten av jule- og nyttårsfeiringen bør nå skje innenfor egen husstand.

For det tredje: Fram til 3.januar vil vi arbeide mot de andre kommunene i trondheimsregionen med innspill til- og med håp om koordinerte tiltak fra og med den 3.januar og i en periode framover. Våre innspill til en forsterket og koordinert innsats vil ta utgangspunkt i de tiltakene vi iverksatte tidligere i høst i perioden 6-16.november, og som vi anser å ha vært vellykkede.

Det er allerede planlagt et møte mellom kommunene i morgen kl.12.00. Vi vil for egen del kalle inn kriseledelsen til møte 09.00 og formannskapet til et ekstraordinært møte 15.00.

Kjære alle sammen,

Det er et sammensatt helhetsbilde som nå gjør at vi kommer med denne sterke anmodningen. Vi ser nå smitte i flere uavhengige miljøer, med flere nærkontakter, til dels ukjente, og med flere ukjente smittekilder enn tidligere.

Smitten kommer alt fra familien som mener de har gjort alt rett (både norskfødte og innvandrerfamilier), til arbeidstakeren som har vært i annen kommune på jobb. Men også hos oss: til et nå påvist festmiljø som av ulike årsaker kan ha vanskelig for å ville oppgi navn på nærkontakter i smitteoppsporingen.

Mitt budskap i denne sammenheng er at selv om smitten drives uforvarende blant folk som søker å innrette seg etter de anbefalinger som gjelder, eller blant innbyggere som tar lettere på tiltakene – så er vi dessverre like nødt til uansett å forholde oss til den.

Også sistnevnte gruppe omgås andre utenfor festmiljøet i hverdagssammenheng, i juleselskaper osv. Generelle tiltak mot allmennheten blir derfor dessverre like nødvendig, samme hvor unødvendig årsaken til smitteutbredelsen i utgangspunktet måtte ha vært. Og det er nå den samlede smitteutbredelsen som gjør at vi mener disse tiltakene er nødvendige.

Husk også her at om du er smittet i dag, så trenger ikke engang den som smittet den som har smittet deg å vite om det ennå. Du kan derfor føle deg trygg, men det er først når vi samlet som lokalsamfunn begrenser antallet nærkontakter at vi som helhet faktisk blir tryggere for ikke å bringe smitten videre til risikogrupper.

Jeg har aldri sett for meg at jeg som ordfører noen gang skulle henvende meg til kommunens innbyggere med en sterk anmodning om ikke å besøke hverandre noe mer i jula og i nyttårssammenheng. Når jeg allikevel gjør det finner jeg trøst og takknemlighet i den tillitt vi opplever å være gitt. Dette fikk vi blant annet oppleve under oppblomstringen tidlig i november og hvor det var graden av etterlevelse som alene slo ned smitteutbruddet fullstendig den gang. Vi har altså ikke bare tro- men også erfaring med at dette fungerer om nødvendig.

Nå er det nødvendig.

På samme tid er Stjørdal del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Skulle vi nå- og i tiden etter jul lykkes nok en gang med å slå ned smitten, så vil det ha begrenset effekt om dette bare skulle resultere i umiddelbar import av ny smitte fra de nabokommunene vi samhandler mest med. Derfor tar vi også initiativet overfor nabokommunene om fra den 3.januar å ha på plass, om ikke ensartede-, så iallfall samordnede tiltak i de ulike kommunene. Vi er alle her i samme båt.

Jeg vil avslutningsvis nok en gang gjenta at de øvrige råd og anbefalinger fortsatt står ved lag, dette innbefatter:

  • Å holde seg helt hjemme om man føler seg syk
  • Å vaske og desinfisere hender
  • Å holde avstand på over 1 meter, tenk 2
  • Å bruke munnbind i de situasjoner man ikke kan holde denne avstanden
  • Å føre oversikt over hvem man har møtt for å lette evt smittesporing, og varsling for egen del ved sykdomstegn.

 

Jeg vil med dette gi ordet videre til kommunedirektør Tor Jakob Reitan.