Pressemelding 02. mars 2022

Pressemelding 02. mars 2022

Lokal kompensasjonsordning Covid-19 Stjørdal kommune - Runde 7

Kommunal og Distriktsdepartementet har nå fordelt 250 mill. kroner i den syvende fordelingsrunden til kommunene. Av dette har Stjørdal fått kr 1.003.000,-.  

I runde 6 fikk Stjørdal kommune tildelt 5,4 MNOK i statlige midler som ble brukt i en kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Det ble søkt om til sammen 28,5 mill. kroner fra aktører i Stjørdal. 

Det blir ikke en ny runde med søknader for runde 7, midlene fordeles mellom de som fikk delvis innvilget søknaden sin sist runde, da kriteriene er de samme. Utlysningsteksten er lagt ved: 

Utlysnings tekst 

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen rettes mot lokale virksomheter.  

  • Virksomheter innenfor Reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene er berettiget til støtte i denne runden 
  • Tap og/eller ekstrakostnader som grunnlag for søknadssum skal dokumenteres 
  • Virksomheter som er en del av et større konsern må oppgi dette i søknaden 
  • Det kan kun søkes støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted i Stjørdal kommune 
  • Det kan kun søkes kompensasjon for 2.halvår 2021 og januar 2022 i denne runden 

Ut fra det totale antall søknader vil det bli beregnet et maksbeløp, og eventuelt en prosentvis avkortning av søknadsbeløpet. 

Maksimalt tilskudd for runde 6 og 7 er til sammen kr 300.000,- 

Følgende bedrifter har fått tilskudd i runde 7:

Følgende bedrifter har fått tilskudd i runde 7:
Virksomhet Tilskudd
MARIAS KJØKKEN AS 20 540
HJELSENG GÅRD AS 56 170
STOLT BRYGGERI AS 73 147
DABA AS 25 156
MEAL ON WHEEL DA 23 206
GRIP STJØRDAL AS 35 424
JORDBÆRPIKENE STJØRDAL AS 13 547
ANE H ØSTMO 37 310
STJØRDALS-BLINK FOTBALL 71 937
GEIR ROAR LILLEFLOR 9 512
GREMITO GROUP AS 29 520
HANOFA AS 71 884
SKATVAL MAT & CATERING DA 9 143
MINTAGE FABRIKK TRONDHEIM AS 3 034
Vissvass Terje Stamnes 5 843
Moatun Grendehus 4 100
EINBERGET AS 79 179
CIDERGÅRDEN / EINAR KJELBERGNES 26 835
OPHEIM SELSKAPSMAT 64 001
BOWLINGHALLEN.NO AS 44 362
LÅNKE SOKN 2 669
LILLELUNDEN GÅRDSKJØKKEN AS 32 636
TICKET FERIEREISER AS AVD Stjørdal 53 136
OK CANNING AS 5 687
YGGDRASIL TEATER AS 42 886
SKATVAL SOKN 711
STALL EIDUMSTRØA AS 8 803
SØNDRE KULTURHJØRNE 12 267
ERSGARD AS 19 762
G JOHNSEN AS 20 625
MOBIL-LYD AS 4 579
HEGRA SOKN 4 644
GLAD KAFE' OG BAR AS 72 898
BLUES IN HELL 12 300
FANTASIGÅRDEN AS 25 488
SABRURA STJØRDAL AS 11 500
WALBERG SELSKAPSMAT AS 24 125