Pressemelding 10. juni 2021

Pressemelding 10. juni 2021

Stjørdal går over til nasjonale råd og bestemmelser fra 11. juni.

Vi ser nå at tiltakene, råd og reglene har fungert som ønsket, kommunen bekrefter med dette at smittesituasjonen i Stjørdal er under kontroll. Vi har ikke et pågående utbrudd av covid-19. 

Samtidig forventer vi fortsatt at vi kommer til å få smittetilfeller, men ved at alle følge råd og regler kan vi redusere konsekvensen, slik at bare de aller nærmeste nærkontaktene kan bli smittet.  

Det er fortsatt viktig at alle med mulige og lette symptomer tester seg, og holder seg for seg selv hjemme mens de venter på svar. Jo tidligere vi får bekreftet smitte, desto mindre blir konsekvensene for nærkontaktene og nærmiljøet. 

Anbefalinger

Sosialt dagligliv anbefales utendørs 

Anbefalt maks antall i hjemmet (utenom husstanden og «beskyttede»): 10 gjester, anbefalt 1 meter avstand. Barn kan ha besøk fra egen kohort. Dette betyr ikke at kommunen anbefaler 10 gjester stadig vekk, men anbefaler fortsatt å holde antallet nede gjennom uka. Dette er svært viktig for å unngå store utbrudd.

Vi anbefaler å bruke munnbind i butikker, på kjøpesenter og andre offentlig steder innendørs der det er vanskelig å holde en meters avstand. 

Breddeidrett, kultur og andre fritidsaktiviteter - helst utendørs hvis mulig 

Barn og unge under 20 år: Treninger som normalt. Konkurranser uten kontaktidrett er anbefalt kun innen kretsen. Konkurranser med kontakt (fotball, håndball osv.) innen kommunen.  

Over 20 år: Inntil 20 deltakere innendørs, men husk 1 meter avstand. Utendørs 30 stk. Hvis god avstand imellom gruppene kan flere grupper trene/øve samme sted. 

Regler

Private arrangementer anbefales utendørs

 • Innendørs kan det være 20 personer, og 30 personer utendørs. Dette gjelder private sammenkomster i leid lokale som for eksempel en bursdag.

Offentlige arrangementer anbefales helst utendørs

 • Innendørs: Maks 50 deltakere hvis ikke faste, tilviste sitteplasser, hvis faste, tilviste plasser tillates inntil 200 i publikum. 
 • Utendørs: Maks 200 uten faste, tilviste plasser, og inntil 200 x 3 hvis det er faste, tilviste plasser for publikum.  
 • Idretts- eller kulturarrangement med og for unge under 20 år kan tillates 100 tilstede inkl. utøverne, innenfor samme kommune  
 • Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke alkohol til kl. 24.00  og nå også uten krav om at dette er drikke til matservering – men servering skal skje ved bordet og alle skal ha sitteplass. Virksomheten skal tilby og oppfordre gjestene om å registrere seg for å lette evt. smittesporing, og virksomheten er ansvarlig for å legge til rette med omfattende smitteverntiltak i lokalet (§ 14a i Covid-19-forskriften).  
 • Markeder og messer defineres som handelsnæring (etter Covid-19-forskriften §15c) og ikke lenger som arrangement (§13).  
 • Handelsnæringen skal tilrettelegge aktivt for avstand 1 meter, gode rutiner og tilgjengelighet for hygiene og ellers følges godkjent bransjestandarder for de ulike typer virksomheter, butikker og aktivitetssenter (treningssenter, fornøyelsesparker, bingohaller osv.), og tilby og oppfordre til frivillig registrering for gjester.  
 • Toppidrett må følge idrettsforbundets tillatelser, disse kan endres annerledes enn gjenåpningstrinnene. 

Les mer om de nasjonale tiltakene på regjeringen.no

Regler Trondheim Lufthavn Værnes

 • Alle reisende, besøkende og ansatte ved Trondheim lufthavn Værnes skal benytte munnbind i de områder som er åpnet for publikum. 
 • Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. 
 • Reisende med kollektivtrafikk fra Trondheim lufthavn skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.  
 • Reisende med drosje fra Trondheim lufthavn skal bruke munnbind i drosjen. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. 
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.