Pressemelding 11. februar

Pressemelding 11. februar

Nye tiltak på grunn av mutert virus, samkjøring i Trondheimsregionen

Tiltak fra 10. februar til og med 17. februar.

Kommunen anmoder alle våre innbyggere:

  • å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter. Trondheim blir nå ansett som et slikt område
  • på generelt grunnlag å unngå unødige reiser som medfører nærkontakt med andre på tvers av kommunegrensene i Trondheimsregionen
  • å benytte hjemmekontor når dette er mulig
  • å være tilbakeholdne med private besøk

Kommunen fraråder- og legger ikke til rette for organiserte fritidsaktiviteter og trim for voksne eller kamper og samlinger for barn og unge.

Kommunen anmoder videre om:

  • at treningssentre kun tillater aktivitet og trening for medlemmer i samme kommune, og ikke tillater prøvetimer eller gjestetimer. Vi forventer at registreringssystemet er egnet for eventuell smittesporing påfølgende 14 dager.

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak vedtatt av formannskapet i dag

 

Med vennlig hilsen 
Tor Jakob Reitan 
kommunedirektør