Pressemelding - 19.11.20 - Vi åpner våre heldøgns omsorgsplasser for besøk

Pressemelding - 19.11.20 - Vi åpner våre heldøgns omsorgsplasser for besøk

I morgen 20. november åpner vi for å ta imot besøk etter nesten 3 uker med låste dører.

Dette har vært et viktig virkemiddel for å hindre at smitten har kommet inn i disse boligene. Tusen takk for forståelsen fra både pårørende og brukere.

Når vi åpner opp for besøk, må det skje i kontrollerte former. Dette for fortsatt å sikre god beskyttelse til alle som bor i heldøgns omsorgsboliger i kommunen.

Etat omsorg er nå i «gul beredskap». Dette gjør at vi kan åpne, men da med disse reglene for besøk;

Gul beredskap:

 • Generelle smittevernregler med avstand og håndhygiene kreves av alle til stede.
 • Ytterdører skal holdes låst hele døgnet for å forhindre at personer kommer seg inn på bygget uten besøkskontroll.
 • Alle besøk skal avtales.
  • Besøk skal være avtalt med avdelingen på forhånd.
   • Avdelingen/boligen vil da ha oversikt over antall opp mot kapasitet.
 • Det skal føres besøkskontroll for å unngå at smitte bringes inn på avdelingen/boligen.
  • ALLE som skal på besøk skal intervjues og følges til rommet møtet skal foregå.
  • Hver avdeling/kohort fører logg på inn og ut med kontakt informasjon. Besøkslistene bruker vi ved eventuell smittesporing. Listene blir oppbevart i 30 dager og deretter makulert.
 • Besøkende får utdelt munnbind som de tar på seg når de går inn i boligen/avdelingen.
 • Alle kontaktflater skal rengjøres etter hvert besøk.
 • Pasienter/beboere kan dra på hjemmebesøk, men vi stiller visse vilkår:
  • Det skal tas hensyn til individuelle behov
  • Hjembesøk risikovurderes
  • En pårørende må kunne overta ansvar for gjennomføringen i samarbeid med avdelingen, inkl. rutinene for besøkskontroll også i hjemmet.
 • Ved pasienter/beboeres mottak av post og gaver og lignende bør gjenstander spritvaskes eller eventuelt legges unna i tre dager på eget rom. Personalet bør utføre utpakking med hansker på oppbevaringsrommet.

Jeg takker for forståelsen for dette og håper så mange som mulig får mulighet til å treffe sine kjære igjen de neste dagene.

Med hilsen
Hans Frederik Selvaag
etatsjef omsorg
Tlf. 911 12964