Pressemelding 2. mars 2021

Pressemelding 2. mars 2021

Stjørdal kommunes anmodninger gjeldende fra 4. mars og inntil videre

Gjeldende anmodninger fra Stjørdal kommune knyttet til håndtering av covid-19 ble i pressekonferanse den 17. februar varslet å gjelde ut 3. mars. Kommunen vil med dette varsle at vi i stor grad viderefører dagens anmodninger ut over denne tidsperioden og inntil videre på ubestemt tidspunkt. Vi vil imidlertid følge situasjonen tett også framover. Endringer kan inntreffe som gjør det nødvendig med innstramminger, og vi er blant annet spent på hvordan antatt økt mobilitet i vinterferien vil slå ut. Det er derfor viktig at vi alle følger rådene i så stor utstrekning som mulig, da vi er i en situasjon hvor smitten raskt kan øke igjen.

Våre anmodninger

  • å til enhver tid følge de gjeldende nasjonale råd (regjeringen.no) og forskrifter
  • å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med pågående koronautbrudd
  • å være tilbakeholdne med private besøk og begrense antall ærender i butikker og restauranter etc.
  • å bruke hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art
  • å laste ned og ta i bruk smittestopp-appen
  • å benytte munnbind i kollektivtrafikk, drosje, butikker, kjøpesenter, frisør, hudpleie, spisesteder og offentlig rom for øvrig. (Dette gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind).

Skoler, barnehager og institusjoner/ bosenter fortsetter på gult nivå som i dag.

Vi minner også om gjeldende forskrift om munnbind på flyplassen

Reisende som ankommer Trondheim lufthavn skal benytte munnbind fra de går av flyet til de forlater området til Avinor. Dette omfatter ankomstarealer, bagasjeutlevering ol. Reisende med flybussen, tog eller taxi fra Trondheim lufthavn skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

Med vennlig hilsen 
Ivar Vigdenes                           Tor Jakob Reitan                       Leif Edvard Muruvik Vonen
ordfører                                     kommunedirektør                      kommuneoverlege