Pressemelding 20. januar 2021

Pressemelding 20. januar 2021

Forslag om forskrift skjenkestopp

Myndigheten opphevet skjenkestoppen i går på landsbasis. Kommunedirektøren har derfor i dag utarbeidet et forslag til ny forskrift. Den sendes formannskapets medlemmer i dag og ønskes behandlet i møte i morgen. Der foreslås det at det innføres skjenkestopp fra klokken 22:00 fra og med fredag 22. januar klokken 00:00.

Smittesituasjonen på Stjørdal tilsier at vi fortsatt må være aktsom og forsiktig og dette anses fra kommunedirektørens side som et viktig tiltak.
 

Med vennlig hilsen
Tor Jakob Reitan
kommunedirektør