Pressemelding 22. januar

Pressemelding 22. januar

Stjørdal kommune anmelder

Kommunedirektøren og kommuneoverlegen har i dag valgt å anmelde en person for brudd på karantenereglene. Personen sitter for tiden i innreisekarantene. Stjørdal kommune ser alvorlig på alle brudd på karantenebestemmelsene og vil i tiden fremover fortsatt gjennomføre kontroller og konsekvent anmelde brudd når vi har klare indikasjoner på dette.

Importsmitte må reduseres for at våre samlede tiltak mot smitte skal virke som forutsatt. Mange ofrer mye nå for å holde smitten unna, og vi skal gjøre det vi kan for å bidra til å stoppe smittelekkasjer gjennom manglende kunnskap og respekt for karantenebestemmelsene.

Hilsen
Tor Jakob Reitan             Leif Edvard Muruvik Vonen
kommunedirektør            kommuneoverlege