Pressemelding 24. mars 2021

Pressemelding 24. mars 2021

Lokal kompensasjonsordning covid-19.

Nå kan du søke om kompensasjon –
covid19 og hardt pressede bransjer innen næringslivet

Stjørdal kommune har stor sympati med de bedrifter, eiere og ansatte som bærer tunge byrder under pandemien. Vi skal gjøre vårt beste for å være støttende i denne situasjonen. Her er en mulighet for å få kompensasjon, selv om vi er smertelig klar over at dette kun er et bidrag mot noen bransjer som er ekstra hardt presset. Høsten 2020 delte vi ut ca 2,6 mill ut fra søknadene hvor det til sammen ble søkt om ca 4,5 mill.

Den kommunale ordningen skal kompensere lokale virksomheter som er rammet hardt av pandemien. Støtten skal kompensere for kostnader eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning. Ordningen er beregnet på reiselivs-, arrangements og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Vi deler ut ca. 2,2 mill. etter søknad. Ut fra signaler som er gitt fra sentralt hold i  går, vil det kunne komme ytterligere til fordeling senere også.

Vi behandler søknadene raskt, frist for å søke er 15. april.

Se mer informasjon om ordningen og hvordan du går frem

Kontaktpersoner:
Torbjørn Berg Strømstad
rådgiver næringsavdelingen
e-post: Torbjorn.Berg.Stromstad@stjordal.kommune.no
telefon: 915 18 723

Jorulf Husbyn
leder næringsavdelingen
e-post: Jorulf.Husbyn@stjordal.kommune.no
telefon: 901 88 184