Pressemelding 25. januar 2021

Pressemelding 25. januar 2021

Pressemelding: Unngå reise- eller besøk fra det sentrale østlandsområdet. Ytterligere tiltak kan komme.

  • Det er en løpende vurdering, både selvstendig og i samråd med nasjonale myndigheter, hvorvidt det kan komme ytterligere restriksjoner i form av karantene eller lignende for innreisende over Værnes flyplass, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Etter å ha lagt bak oss en uke uten noen nye smittetilfeller er nå hovedprioriteten til Stjørdal kommune å hindre- og eventuelt forsinke import av muterte og mer smittsomme virusvarianter til kommunen og regionen. Innbyggere som har vært på reise i det sentrale østlandsområdet er blitt bedt om å teste seg og gå i selvpålagt karantene til testsvar foreligger, det er etablert testing for alle innreisende fra Gardermoen og Sandefjord, og folk er blitt frarådet å reise inn til området. 

Vel vitende om at testing ikke trenger å avdekke all smitte var Stjørdal kommune derfor også i kontakt med nasjonale helsemyndigheter i løpet av helgen, og hvor vi ønsket en konkret vurdering av ytterligere reiserestriksjoner inn og ut av området berørt av mutert virus. Helsedirektøren adresserte dette i pressekonferanse søndag kveld og var tydelig på at alle unødvendige reiser inn og ut av det sentrale østlandsområdet nå burde unngås. Stjørdal kommune er vertskommune for regionens flyplass, og utveksler daglig og i en normalsituasjon mange reisende med de berørte områdene. 

Helsedirektøren varslet at det ikke var anbefalt egne karanteneregler for tilreisende fra de berørte kommuner i det sentrale østlandsområdet nå. Stjørdal kommune vil lene seg på de vurderinger nasjonale myndigheter gjør knyttet til dette. Vi ønsker som ansvarlig vertskommune allikevel å gjøre oppmerksom på at innføring av skjerpede tiltak i form av karantenekrav eller lignende da altså blir løpende vurdert i dagens situasjon, og i dialog med nasjonale helsemyndigheter. Egnede karanteneregler er under utredning og forberedelse av kommunen for det tilfelle dette skulle bli aktuelt å innføre. Skjer dette kan potensielt alle reisende over Værnes flyplass bli berørt, og da uavhengig av hjemkommune. 

  • Vår beskjed til reisende fra og til det sentrale østlandsområdet, enten i fritids- eller arbeidssammenheng, vil derfor være at man må være forberedt på at situasjonen vurderes løpende, og at man ved utreise nå kan risikere å bli rammet av strengere tiltak ved hjemkomst, sier ordfører Ivar Vigdenes.
  • Nødvendigheten av å reise bør derfor vurderes på denne bakgrunn, og det må tas høyde for dette i de vurderingene som gjøres.