Pressemelding 26. april 2021

Pressemelding 26. april 2021

Åpner midlertidig teststasjon på Ole Vig videregående skole i forbindelse med russefeiringen.

Testing av covid-19 i årets russefeiring i Stjørdal kommune

Stjørdal kommune åpner en midlertidig teststasjon på Ole Vig videregående skole i forbindelse med russefeiringen. Det er et tilbud til årets russ, men også til alle elever som går på Ole Vig videregående skole. Dette for at det skal være lett tilgjengelig å ta test i en periode vi vet mange er mye ute og lett kan få luftveissymptomer.

Første åpningsdag er tirsdag 27. april klokken12:00. Teststasjonen vil være åpen 2-3 dager pr uke, fra klokken 12:00 til skoledagen slutter.

Drop-in koronatesting i Meierivegen 17 for elever

I tillegg vil vi ha en drop-in koronatesting på vår ordinære teststasjon i Meierivegen 17 hver dag for alle elever i den videregående skole i Stjørdal, både Ole Vig og Aglo vgs. Mandag til fredag fra klokken 14:30 til 15:00, og lørdag-søndag fra klokken 13:00 til 13:30 kan elevene komme innom på vår teststasjon, uten å reservere time på forhånd. De gjennomfører registrering for time når de kommer på teststasjonen.

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å la seg teste. Alle som har symptomer forenelig med covid-19 til de som ønsker å sjekke seg kan få tatt en test om de ønsker. Tjenesten er gratis. Alle som tar test har rutinemessig karantene frem til prøvesvaret foreligger.

Pressen vil få mulighet til å besøke lokalene på Ole Vig Vgs og ta bilder av teststasjonen og testteam tirsdag 27. april kl 10:30. Dette er før teststasjonen åpnes. Ytterligere informasjon om tilbudet kan koordinator for covid-19-team Liv Johanne Rekstad gi enten på forhånd av tidspunktet eller på teststasjonen ved åpningsdagen. Gi tilbakemelding til Liv Johanne Rekstad om dette er av interesse på e-post: liv.johanne.dahlo.rekstad@stjordal.kommune.no eller på telefon 458 76 780.