Pressemelding 26. mars 2021

Pressemelding 26. mars 2021

Smittevernvennlig påskefeiring på våre heldøgns omsorgsboliger og institusjoner.

I Værnesregionen har vi de siste ukene hatt svært få bekreftede smittetilfeller. Nye nasjonale tiltak ble presentert denne uka, og disse vil hjelpe oss noe for å holde smitten på avstand. Fortsatt må vi beskytte våre eldste og mest sårbare innbyggere, men samtidig bidra til at besøk kan gjennomføres. 

Kommuneoverlegen har satt inn et nytt målrettet tillegg til besøkskontrollen vi allerede har.

Ordinær besøkskontroll: 

  • Besøk avtales på forhånd med aktuell bolig eller institusjon 
  • Intervju etter sjekkliste for alle som skal på besøk (risikovurdering)
  • Besøkende må bruke munnbind i fellesareal, og følges til rommet der besøket foregår

Tillegg for reisende fra områder med mye smitte («risikokommuner» eller nærmiljø med utbrudd):

  • Du vil bli spurt hvilken status din kommune og ditt lokalmiljø har i smittespredning for tiden
  • Tilreisende fra smittebelastet område bes om å ta en hurtigtest samme dag som de planlegger besøk

«Risikokommuner» endres stadig, kommuner er nevnt i kap. 5A, 5B og 5C i Covid-19-forskriften, mens mer lokale utbrudd bør være kjent for den enkelte. 

«Hurtigtest før besøk» bestilles på kommunens hjemmeside, tilsvarende ordinær koronatest. Det må oftest bestilles en dag i forveien på nettside eller koronatelefonen i den aktuelle kommunen. 

Nærmeste sted for testing når legekontorene er stengt i Selbu og Tydal, er på Stjørdal. I Meråker kan teststasjon i Teveldalen kontaktes. Svar på test bekreftes umiddelbart fra teststasjonen, og vil være tilgjengelig når du logger inn på Helsenorge kort tid etter.

Merk at blant de nye nasjonale tiltakene er en sterk anbefaling om: 

  • Personer fra særlig belastede områder bør ikke reise på besøk i påsken 2021
  • Man kan ha inntil 2 gjester på besøk
  • Bruk munnbind på alle steder det er utfordrende å opprettholde 2 meters avstand

 

God omsorgsfull påske!

Leif Edvard Muruvik Vonen – Kommuneoverlege