Pressemelding 27. mai 2021

Pressemelding 27. mai 2021

Tre nye koronaprøver er funnet positiv i Stjørdal i dag, knyttet til utbruddet ved Lånke skole. En av dem er bosatt i annen kommune, så det er to nye smittede i Stjørdal hittil i dag. Prøvene er to PCR og en hurtigtest – ett barn og en voksen.

Vi har fått bare halvparten av prøvene fra i går besvart ennå, så omfanget i situasjonen er fortsatt ikke avklart.  

  • Antall i smittekarantene i kommunen er nå totalt 192.
  • I ventekarantene er fortsatt 640. 

Familiene som får negative svar på barnas første test, slipper da ventekarantenen, men må være forsiktig og huske at barnet fortsatt er i karantene.

Særlige anbefalinger om barn og unge

Potensialet for usynlig større utbredelse i Stjørdal er ikke utelukket ennå, og særlig er vi fokusert på å unngå mulig spredning blant barn og unge. Smittetrykket i fylket er høyt for tiden, og vi må tenke at vi alle tar et krafttak for Trøndelag. Kommunen har generelt satt «Norges gjenåpning Trinn 2» på vent en uke til, gjennom ny lokal forskrift – og vil gi flere anbefalinger:  

Idrett og fritid

I påvente av bedre oversikt ber kommunen om at fritidsaktiviteter som idrett og musikk og andre lag og foreninger settes på vent en uke.

Herved anbefaler kommunedirektøren og kommuneoverlegen at idrettslag, foreninger og arrangører bidrar til lokalt smittevern ved å avlyse eller utsette treninger, øvelser, kamper, cuper o.l. som var planlagt med deltagelse av barn og unge fra Stjørdal – fra nå til og med 03.06.21.

Skoleavslutninger, klasseturer, overnattingsturer

Slike er planlagt av mange i håp om å få til en hyggelig avslutning på et strevsomt skoleår 2020/21. Sårbarhet for smitteutbrudd er fortsatt høy i vår region, dessverre, og ekstra tett kontakt ved reiser, sosialt samvær og overnatting øker den totale risikoen. Kommunen planlegger å gjennomføre leirskoler og enkelte klassevise dagsturer i skolens regi, fortrinnsvis med pedagogisk utbytte. Avlysninger kan være nødvendig på kort varsel hvis smittesituasjon gjør det nødvendig. Oppvekstlederne i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal har et felles budskap omkring andre typer felles turer:

  • Kommunen anbefaler ikke at det gjennomføres foreldrestyrte utflukter med elevgrupper. Fellestrekk ved en del slike turer innebærer overnattinger, samvær med flere foresatte i gruppen, og unødig tett kontakt mellom elevene som følger med overnatting. 

Mvh

Leif Edvard Muruvik Vonen
kommuneoverlege i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal


Tor Jakob Reitan
kommunedirektør i Stjørdal